spacer.gif, 0 kB
Coronamaatregelen

Beste medeparochianen,

Onlangs heeft ons bisdom een verdere versoepeling aangekondigd van de bestaande corona-maatregelen. Deze kunt u teruglezen door op de volgende link te klikken:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=5007&t=Versoepelingen+in+onze+kerk

Het is fijn dat we weer steeds meer terug gaan naar het “normaal” zoals we dat gewend waren. In de kerk gaan we alle banken weer toegankelijk maken en worden de maatregelen rondom het verblijf in de kerk en die bij het communie-uitreiken afgeschaft. En er kan weer koffie gedronken worden in de pastorie, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten. We weer gemeenschap met elkaar kunnen zijn zonder grote beperkingen.

Toch willen we u vragen blijvend voorzichtig te zijn. Houdt u alstublieft rekening met elkaar, ook met uw medeparochiaan die nog graag afstand wil houden i.v.m. een kwetsbare gezondheid of thuissituatie. Houdt u verder aan de hygiëneregels en kom niet naar de kerk als u nog klachten heeft, zoals verkoudheid, koorts etc. Dank voor uw begrip en uw medewerking in deze.

We zien u graag weer terug in en om de kerk! Fijn om weer samen te zijn en te vieren!!
Welkom!!!

Uw parochieteam.

Nieuwsbrief nr 14, dd 30 oktober, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.
6 jul 2020: Dank van uw St.Urbanus-parochieteam.

Nieuwsbrief nr 12, dd 22 juni, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nieuwsbrief nr 11, dd 31 mei, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nieuwsbrief nr 10, dd 24 mei, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nieuwsbrief nr 9, dd 17 mei, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nieuwsbrief nr 8, dd 3 mei, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nieuwsbrief nr 7, dd 26 april, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nieuwsbrief nr 6, dd 16 april, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nieuwsbrief nr 5, dd 8 april, van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nieuwsbrief nr 4 van uw St.Urbanus-parochieteam vindt u hier.

Nes aan de Amstel, 26 maart 2020, Nieuwsbrief nr 3.

Beste medeparochianen,

De ontwikkelingen en genomen maatregelen rondom het corona virus gaan zo snel, dat deze via de maandelijkse Urbanesklanken niet op tijd bij u bekend gemaakt kunnen worden. Middels deze nieuwsbrief willen we u graag sneller op de hoogte brengen zodat u altijd zo goed mogelijk geïnformeerd blijft omtrent de ontwikkelingen binnen onze St.Urbanus parochie en die van de andere parochies in ons samenwerkingsverband. Deze informatie is ook beschikbaar op onze website www.urbanusparochienes.nl

De overheid, gebaseerd op de kennis en informatie vanuit het RIVM, heeft de maatregelen rondom samen zijn verder verscherpt (update 23 maart). Zo is groepsvorming (3 personen of meer) in de publieke sfeer verboden en zijn alle bijeenkomsten verboden (Dit laatste wordt op 06 april heroverwogen). Bovenstaande geldt i.i.g. tot 01 juni. Het samenkomen bij uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen of samenkomsten van religieuze aard met maximaal 30 personen vormen hierop een uitzondering, waarbij dan wel de hygiëne maatregelen in acht moeten worden genomen. Denkt u hierbij o.a. aan het minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Als gevolg van deze afkondiging hebben de bisschoppen besloten:
• Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
• Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen.
• De kerken kunnen wel openblijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken.

Al deze maatregelen hebben grote gevolgen voor u als parochiaan en onze parochie. Het samenkomen in woord en gebed, het ontvangen van de communie, het samenzijn: Het wordt zeer gemist, zo blijkt uit uw reactie. In deze tijd van nood is het gewoon fijn om even troost te zoeken bij elkaar en binnen onze hechte gemeenschap nu daar duidelijk behoefte aan is. Toch is het noodzakelijk, voor zowel uw gezondheid als die van uw medeparochiaan, om nu even niet samen te komen. We vertrouwen op uw medewerking en uw begrip voor deze maatregelen.
Toch is er veel mogelijk in deze tijd! In de vorige nieuwsbrief van 19 maart kon u al lezen van de initiatieven via televisie en website. Om deze, aangevuld met nieuwe initiatieven, voor u overzichtelijk op een rij te zetten:
o Via de televisie kunt u op zondagochtend altijd de uitzending volgen waarin de eucharistie wordt gevierd op NPO 2 om 10.00uur.
o Via het internet (via een livestream) is er dagelijks om 09.00uur een Eucharistieviering, zonder publiek, waarin Mgr. Jan Hendriks voorgaat. Voor het overzicht en de rechtstreekse uitzending, klik op: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal
o Via onze website (www.urbanusparochienes.nl) worden de lezingen geplaatst van de weekendvieringen, inclusief een korte overweging vanuit ons pastoraal team. Deze kunt u vinden op de hoofdpagina bij de Urbanuspost: Door op de betreffende titel te klikken komt u automatisch in het menu “parochie-inspiratie” waar deze inspirerende boodschap staat afgebeeld.
o Elly, samen met kapelaan Darek, hebben voor de jongeren en het gezin een miniviering beschikbaar gesteld, welke enthousiast is ontvangen. Mocht u deze ook willen ontvangen, laat het ons weten via een email naar een van de onderstaande adressen.

Maar beleven en vieren hoeft niet alleen via de televisie of het internet. Zo is het nog steeds mogelijk om de kerk te bezoeken, individueel, voor het opsteken van een kaarsje, gebed of stiltemoment. Dit was al mogelijk elke zaterdag, nu van 15.00-17.00uur. De mogelijkheden hiervoor in de komende Paastijd zijn verruimd: Op Palmzondag, in de Goede Week vanaf Witte Donderdag én op 1e Paasdag is de kerk extra opengesteld tussen 15.00-17.00uur. Toegang is via de voordeur van de pastorie. Daarbij gelden nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen: Er is geen sociaal samenzijn mogelijk; houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar; mocht u al last hebben van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts: Dan absoluut geen bezoek, ter bescherming van uw gezondheid én die van anderen. We rekenen op uw medewerking in deze, volgt u daarom deze instructies strikt op. Dank u wel daarvoor!

Aan de kinderen wordt ook gedacht! Nu de bijeenkomsten van de Kinderclub! niet doorgaan is er een alternatief beschikbaar voor het maken van de Palmpaasstokken. Op donderdag 02 april, tussen 15.30-16.00uur kunt u voor uw kinderen bij de voordeur van de pastorie een Palmpaasstok afhalen, inclusief een kant en klaar versierpakket! We zouden het heel leuk vinden als u hier gebruik van maakt en het resultaat middels een foto per mail naar ons toestuurt. Laten wij het weer zien op onze website aan de parochianen. Veel succes en plezier met het knutselen!

Vele oudere parochianen hebben ondertussen al een telefoontje gehad of kunnen deze binnenkort verwachten vanuit het parochieteam. Cockie heeft deze taak enthousiast op zich genomen. De reacties zijn bijzonder hartverwarmend; zo blijkt maar weer eens waar een kleine, hechte parochie groot in is! De feestelijke momenten moeten we helaas ook even uitstellen. Zo zal de speciale viering op 05 april waarin Elly haar 12.1/2-jarig jubileum als catechiste met ons samen zou gedenken niet doorgaan. Hierover is per abuis een bericht verschenen in de Urbanesklanken van april op blz25, welke niet correct is. Onze excuses voor de onduidelijkheid. Ook zal de Eerste Heilige Communie op 10 mei geen doorgang kunnen vinden. Hoe, waar, wanneer we dit feest dan gaan vieren, is bij dit schrijven nog niet bekend.

Genoeg nieuws voor nu. In een volgend bericht meer over de Paasperiode, waaronder het afhalen van de gewijde Paastakjes etc. Laten we in deze moeilijke, ongewone tijd steeds een beetje extra op elkaar blijven letten en waar mogelijk elkaar de helpende hand bieden als dit nodig is. Daar zijn we als St.Urbanus-gemeenschap tenslotte gewoon goed in. En daar zijn we trots op!

Met hartelijke groet, Uw parochieteam St.Urbanus Nes aan de Amstel
John Fontijn.john.fontijn69@gmail.com
Joop Sibum. jhmsibum@hotmail.com
Hans Pronk. h.pronk@kpnmail.nl
Cockie Groen cockievandenhelder@ziggo.nl

Nes aan de Amstel, 19 maart 2020, Nieuwsbrief nr 2.

Beste medeparochianen,

Het coronavirus beheerst ons denken, doen en laten. Dagelijks worden we op de hoogte gehouden via de media, waarbij de maatregelen elkaar in snel tempo opvolgen. Wat gisteren nog werd afgekondigd zijnde afdoende, is vandaag al achterhaald. Iedereen heeft er mee te maken. Privé of via het werk, de gevolgen zijn groot.

Ook voor ons als gemeenschap hebben de genomen maatregelen grote gevolgen. De kerken zijn gesloten en tot zeker 14 april (update 19 maart), dus inclusief de Goede Week en Pasen (..), zijn er geen gemeenschappelijke vieringen. Zoals een van onze medeparochiaan liet weten: de start van de week middels de zondagochtend viering is onwerkelijk verstoord, het geeft een onwennig gevoel, ik mis het kerkelijk samenzijn. Zo voelen en zien wij het ook als parochieteam! Echter, de gezondheid van de mensen gaat voor alles. Daarom volgen we ook de maatregelen zoals afgekondigd door onze bisschoppen, regering en het RIVM. Het is daarbij goed om te beseffen: Onze St.Urbanus-parochie kan wel tegen een stootje! We zijn een hechte gemeenschap, dat is iedere keer weer zichtbaar en voelbaar, en dat blijft zo.

Als parochieteam menen we dat, vooral ook in deze tijd, we nu nog meer aandacht moeten geven aan de extra kwetsbaren onder ons. Daarom willen we de ouderen onder ons, de 80-plussers, gaan benaderen of zij behoefte hebben aan hulp. Nu deze groep, gezien de kwetsbaarheid, elk (sociaal) contact moet vermijden, willen we de helpende hand bieden. Het kan zijn in de vorm van boodschappen doen, een telefoongesprekje, of iets anders. Noem het maar. Daar gaan we ons voor inzetten: U kunt binnenkort een telefoontje van ons verwachten.

Ook voor de parochianen die jonger zijn en dringend behoefte hebben aan hulp, willen we de helpende hand bieden. Laat het ons dan weten via een mailbericht of telefoontje. Die helpende hand, dat kunnen we uiteraard niet alleen. Mocht u bereid zijn om hulp te bieden samen met ons, laat het ons weten op een van de onderstaande mailadressen of telefoonnummers. Bedenk daarbij dat we wel veilig gaan werken volgens de afgekondigde maatregelen; o.a. afstand bewaren is daarbij een vanzelfsprekendheid.

We kunnen nu de vieringen niet bezoeken. Hoe lang dit gaat duren is nog onbekend. Gelukkig zijn er ook alternatieven beschikbaar: Via de televisie kunt u op zondagochtend altijd de uitzending volgen waarin de eucharistie wordt gevierd op NPO Ned. 1. Ook gaan we op onze website (www.urbanusparochienes.nl) de lezingen plaatsen van de vieringen, inclusief een korte overweging vanuit ons pastoraal team. Deze kunt u vinden op de hoofdpagina bij de Urbanuspost: Door op de titel te klikken komt u automatisch in het menu “parochie-inspiratie” waar deze inspirerende boodschap staat afgebeeld.

Daarnaast willen we u als parochiaan de gelegenheid bieden om onze St.Urbanuskerk privé te bezoeken. Voor een kort gebed, of voor het opsteken van een kaarsje, of om gewoon even in stilte in de kerk aanwezig te zijn. Dit gaan we, tot nader order, doen iedere zaterdag van 16.00 tot 18.00uur. Entree zal zijn via de voordeur van de pastorie. Om ook de personen te beschermen die daar dan aanwezig zijn, zal er geen sociaal samen zijn. Best lastig, het is zo vanzelfsprekend, maar we houden ons aan de maatregelen zoals uitgesproken door de overheid. Bij de entree zal een aankondiging hangen met instructies voor het verblijf in de kerk en pastorie. Mocht u al last hebben van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of koorts: Dan absoluut geen bezoek, ter bescherming van uw gezondheid én die van anderen. We rekenen op uw medewerking in deze, volgt u daarom deze instructies strikt op. Dank u wel daarvoor!

Een ander mooi initiatief: In navolging van de Raad van Kerken willen we ook een boodschap van bemoediging, hoop en troost verspreiden. Dit gaan we doen door het luiden van onze kerkklokken: op de woensdagen 25 maart en 01 april tussen 19.00 en 19.15uur, zoals we dat ook bij de vieringen doen. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen we als kerk mensen met elkaar verbinden over de grenzen van het sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Laten we in deze moeilijke, ongewone tijd een beetje extra op elkaar letten en waar mogelijk elkaar de helpende hand bieden als dit nodig is. Daar zijn we als St.Urbanus-gemeenschap tenslotte gewoon goed in. En daar zijn we trots op! Dank u wel!!!

Met hartelijke groet,
Uw parochieteam St.Urbanus Nes aan de Amstel
John Fontijn. john.fontijn69@gmail.com
Joop Sibum. jhmsibum@hotmail.com
Hans Pronk. h.pronk@kpnmail.nl
Cockie Groen cockievandenhelder@ziggo.nl


13 maart 2020

Beste parochianen,

Via de media bereiken ons allerlei berichten over het Coronavirus. De overheid en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) zijn daarbij de deskundigen: zij geven informatie en adviseren ons in wat wel en niet te doen.

Na de landelijke persconferentie gisteren van bovengenoemde partijen zijn ook de bisschoppen bijeengekomen om de situatie te bespreken en te besluiten wat te doen. Vanmorgen is een officieel bericht vanuit ons bisdom bekend gemaakt:

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelike communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed. Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

• Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast;
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast;
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen;
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen en van de werkgroepen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Het kerkbestuur en het parochieteam sluiten zich uiteraard aan bij deze verregaande maatregelen. De gezondheid van onze parochianen is nu het belangrijkste. We begrijpen dat deze maatregelen voor u teleurstellend kunnen zijn; we rekenen ook op uw begrip in deze.

We houden u via de mail op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Nog niet alle email-adressen zijn bij ons bekend. Mocht u mensen kennen in uw omgeving die de vieringen bijwonen en die waarschijnlijk geen email hebben, kunt u deze personen dan ook informeren? Dank voor uw hulp.

De opgegeven misintenties voor de vieringen t/m eind maart zullen op een nader te bepalen tijdstip worden afgelezen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard per email aan ons richten. De website is helaas momenteel vanwege omstandigheden niet actueel.

Met hartelijke groet,
Uw parochieteam St.Urbanus Nes aan de Amstel
John Fontijn. john.fontijn69@gmail.com
Joop Sibum. jhmsibum@hotmail.com
Hans Pronk. h.pronk@kpnmail.nl
Cockie Groen cockievandenhelder@ziggo.nl