spacer.gif, 0 kB


Opvang oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne

 

Het is zover.

Maandag komen de eerste tijdelijke bewoners, een groep van 5: Tanya met haar kinderen Jura en David en haar ouders Nina en Vladimir.
Dankbaar zijn zij voor het onderdak wat wij ze kunnen bieden. Dankbaar zijn ook wij als HAP-team dat wij dat mogen doen, dat wij niet hoeven te vrezen voor terreur en geweld, dat we niet blootgesteld worden aan wreedheden en barbarij, maar dat wij in vrede en vrijheid mogen leven.

Vanaf maandag gaan we hier samen met de nieuwe bewoners leven. Samenleven is een werkwoord, je moet er iets voor doen om het een succes te laten zijn en van beide kanten vraagt samenleven commitment en respect. De betrokkenheid van onze parochiegemeenschap is prijzenswaardig en een groot goed. Elkeen laat dat op zijn of haar unieke manier blijken. Er mag ook plaats zijn voor alle emoties en zorgen die geuit zijn. En tegelijkertijd is er de druk om op korte termijn onderdak te kunnen bieden De afgelopen weken zijn wij als HAP-team echt geraakt door de kleine en grote gebaren, donaties, steunbetuigingen die we van vele zijden mochten ontvangen. Vorige week heeft u al kunnen kijken en nu hebben we zelfs alles nog een tikkie mooier kunnen maken.

Privacy is van groot belang om de traumatische ervaringen te kunnen verwerken. De ruimtes voor de tijdelijke bewoners zijn daarom niet toegankelijk voor de andere gebruikers muv. de ruimte die we nodig hebben om onze traditionele koffiemomenten te houden.
Als HAP-team zijn wij het eerste aanspreekpunt waar het gaat om zaken rondom de bewoners. Zij en wij zijn allen te gast in de pastorie. Maar ook hier geldt net als in de kerk: in het huis van de heer is plaats voor velen.
In die wetenschap zullen we maandag ook namens u allen onze Oekraiense gasten met liefde welkom heten in onze pastorie.

HAP-team: Heleen, Agnes, Peter

Er is veel oude rommel afgevoerd, maar we mochten ook op de Handweg in Amstelveen bij een inzamelingspunt van alles en nog wat gratis (!) ophalen. En daarbij waren de Rijnbeken onmisbaar.

Filmpje - materiaal ophalen


 


 

Beste medeparochianen en andere belangstellenden,

Wie het nieuws volgt wordt dagelijks geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. Vooral het menselijk leed is enorm, met als gevolg een enorme stroom vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken. De St.Urbanusparochie wil haar steentje bijdragen!

Onderstaande informatie, afkomstig van team HAP, is in de Urbanesklanken van april verschenen.

Laatste nieuws: Ook de parochie te Kudelstaart gaat vluchtelingen uit de Oekraïne opvangen. Als er meer nieuws is, zal er een nieuwe Urbanuspost verschijnen.

Uw parochieteam.

Beste medeparochianen, dorpsgenoten en vrienden,

Zoals al via meerdere kanalen is gecommuniceerd stellen wij als gemeenschap onze pastorie beschikbaar voor onderdak aan vluchtelingen uit Oekraïne. Wat een geweldige manier om op deze manier iets te kunnen bijdragen om het immense leed enigszins te kunnen verlichten: een veilige plaats en een tijdelijk thuis bieden aan medemensen in nood. Vele positieve reacties hebben we al gekregen op dit initiatief van het parochieteam. We voegen de daad bij het woord. Het Woord leert ons om onderdak te bieden aan de vreemdeling, te eten en te drinken te geven en te kleden. ( Matt. 25 ) Dus niet alleen Bijbel lezen, maar vooral Bijbel doen!

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo is er eerst een grote schoonmaak gehouden op de slaapkamers. Heleen, An en Rinus hebben flink de handen uit de mouwen gestoken en natuurlijk waren de gebroeders Rijnbeek weer van de partij om het afval weg te brengen. De enorme hoeveelheden textiel die uit de kasten kwamen hebben hun weg gevonden naar de inzamelingsbak achter de kerk. Zo hebben we een beetje overzicht gekregen over wat er nog nodig is om alles gereed te maken. Cock gaat een check doen op de elektrische voorzieningen en er wordt een loodgieter gevraagd om te zorgen dat de badkamer ook intensief gebruikt kan worden.

Ondertussen zijn er de nodige sponsorverzoeken gedaan bij bedrijven. Niet alleen om gunsten, giften en goederen te krijgen, maar ook om zo ondernemingen bij onze kerk en gemeenschap te betrekken. Het eerste succes is al geboekt: Jos van den Berg van Albert Heijn Uithoorn levert 6 kratten met “droge goederen”. Er zijn nog wel wat grote zaken nodig en de eerste tijd zullen we mogelijk zelf de kosten van het levensonderhoud moeten opbrengen voor onze gasten. Een leefgeld-regeling vanuit de overheid is in de maak, maar zal waarschijnlijk nog niet gereed en toegankelijk zijn als wij beginnen met de inhuizing. Wij zullen zeker bij de gemeente aankloppen voor de nodige ondersteuning. Wij weten dat vel parochianen, dorpsgenoten en vrienden heel graag een financiële bijdrage willen leveren of goederen willen doneren. Mochten wij daar gebruik van willen maken dan zullen wij daar een uitvraag voor doen.

Administratief wordt op de achtergrond ook het een en ander gedaan, zodat het een degelijk verhaal wordt. De intake, die Takecare B&B namens de gemeente verzorgt, heeft inmiddels plaats gehad. We hebben een beschikbaarheid voor 10 personen opgegeven. Het is nu afwachten welke mensen de gemeente voorstelt om bij ons onderdak te krijgen. De nabijheid van de basisschool zal een pre zijn voor ouders met jonge kinderen, al zullen zij in eerste instantie waarschijnlijk centraal onderwijs ontvangen met andere Oekraïnse kinderen.

In eerste instantie zullen wij ( Heleen, Agnes en Peter ) de opvang en begeleiding doen van de bewoners. Ook zijn wij aanspreekpunt voor de andere gebruikers van de pastorie als het over zaken m.b.t. de opvang gaat. Het zal wel even wennen zijn voor iedereen, maar we doen ons best om het voor alle betrokken partijen een succes te laten zijn.

We kunnen ieders support daar goed bij gebruiken en zoeken daarom vrijwilligers zoals:

  • Mensen die willen helpen in de begeleiding. Zij worden in diensten ingedeeld in een rooster en zijn het eerste aanspreekpunt voor alles wat er tijdens die dienst speelt m.b.t. de bewoners. Je helpt hen om hun weg te vinden in de nieuwe werkelijkheid, ondersteunt hen zodat ze zoveel mogelijk een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Je moet beschikken over voldoende inlevingsvermogen en goed kunnen communiceren, ook al spreek je elkaars taal niet.
  • Mensen die willen helpen met vervoer als het nodig is.
  • Mensen die beschikken over praktische vaard