spacer.gif, 0 kB

Rob Mascini viert zijn 44-jarig jubileum čn vertelt!                          

Beste medediakens hier in de regio, collega priesters en pastoraal werkers, beste mensen werkend in de diakonie en jullie allemaa

 Op 3 mei a.s. is het 44 jaar geleden dat ik diaken gewijd ben. Dat betekent dat ik mijn 45ste diakenjaar inga. Bij mijn wijding sprak mgr. Zwartkruis: “Ik wijd je nu tot diaken, maar eigenlijk weet ik niet wat een diaken is. Daar moet je maar eens op gaan studeren.” Ik kreeg dus een studieopdracht die ik in mijn vrije tijd moest gaan doen. Het bracht mij bij het Internationaal DiaconaatsCentrum (IDZ/IDC). Dat was (is!) een door Rome opgericht studiecentrum. Het heeft haar secretariaat in het bisdom Rottenburg in Duitsland. 

Tot het jaar 1995 kreeg ik de taak om de diakonie en het diaconaat in de andere kerken te bestuderen, de protestantse en orthodoxe kerken. Hiertoe moest ik vaak naar landen in Oost-Europa. In de communistische tijd was dat undercover. Stiekem moest ik dominees, priesters, diakens, kloosterlingen bezoeken. Dat was daar verboden. Velen werkten voor de kerk in het geheim. Na 1995 werd ik president. Dat bracht mij over de gehele wereld in situaties waar het spannend was voor de kerk. Hoe ben je priester in het apartheidsregiem van Zuid-Afrika, Bisschop onder Mugabe in Zimbabwe, diaken in de oorlog van Angola, vredeswerker in de guerrilla van Colombia, catechist in het Peru van het Lichtend Pad???? 

Ook werd ik gevraagd om te adviseren bij de discussies over de vrouw in het ambt in de Anglicaanse kerken. En Ik was betrokken bij het herstel van het diaconaat in de Lutherse kerken van Scandinavië”. Maar ik zag ook hoe er in onze eigen westerse katholieke kerk diakens waren die op een bijzondere wijze invulling aan hun ambt gaven. Ik denk aan de eerste diakens van Frankrijk en de Verenigde Staten. Met de hulp van het bisdom en van uitgeverij Adveniat kon hier een prachtig boek over verschijnen. Helaas is dat niet meer verkrijgbaar. 

Onlangs vertelde ik hierover bij een paar parochianen in Hoofddorp. Zij nodigden me uit om over al mijn ervaringen en over al wat ik geleerd had een avond te geven. Wel dat doe ik graag. En ik zou het leuk vinden als jullie ook komen. Jullie horen tot mijn netwerk en zijn betrokken bij de pastoraal en of de diakonie. Misschien hebben jullie in je omgeving ook nog collega’s, vrijwilligers of andere geďnteresseerden die zouden willen komen. Daarom stuur deze uitnodiging door! Hoort zegt het voort! 

Ieder is welkom maandag 6 mei 19.30 In het parochiehuis van de rk kerk in Hoofddorp Kruisweg 1071. 

Ik vertel dan over mijn ervaringen over al die pioniers, profeten en heiligen in de kerken. Voor mij waren ze bronnen van inspiratie en hoop. Zo moge het ook voor jullie zijn. Wellicht dat we later in het jaar nog eens een avond kunnen geven over al die grote vragen. Zoals: wat is het verschil tussen caritas en diakonie? Hoe onderscheiden priester en diaken zich van elkaar? Waarom wijdt de rk kerk nog geen vrouwen, en waarom doen andere kerken dat wel? 

Met vriendelijke groet 

Rob Mascini

 

>