spacer.gif, 0 kB

Overlijden medeparochiaan mevrouw Rie Fransen-van Tol   

Beste medeparochianen, 

Op 12 april jl. ontvingen we het droevige bericht dat is overleden oud-Nesser en parochiaan mevrouw Rie Fransen-van Tol. Haar band met Nes en de parochie is altijd groot geweest, zoals ook te zien is op de rouwcirculaire. Deze was bijna vanzelfsprekend: Haar wieg stond pal naast de St.Urbanuskerk waar de familie van Tol jaren heeft gewoond. Ze is daar vervolgens ook opgegroeid. Haar vader was oud-koster van de St.Urbanusparochie. Bij het overlijden van haar man Jan toentertijd is pastoor Verspeek gevraagd voor te gaan in de uitvaartplechtigheid. 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Rie op donderdag 18 april van 19.00-20.00uur in Uitvaartcentrum Bouwens, Noorddammerweg 40 te Uithoorn. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 19 april om 09.30uur, eveneens in Uitvaartcentrum Bouwens, onder leiding van Elly van Rooden. Aansluitend zal de bijzetting in het familiegraf plaatsvinden op de naastgelegen Nieuwe Algemene Begraafplaats. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het centrum. 

Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Uw parochieteam.