spacer.gif, 0 kB


Oud-Nesser pater Jan de Jong 50 jaar priester

 


Op 08 juni a.s. viert oud-Nesser Pater Jan de Jong zijn 50 jarig priesterschap.
Dit wil hij graag samen met u vieren in onze St. Urbanuskerk middels een plechtige Eucharistieviering, aanvang om 10.00uur.

Daarmee herhaalt de geschiedenis zich: Net na zijn priesterwijding in 1964 heeft hij zijn allereerste Eucharistieviering ook opgedragen in onze St. Urbanuskerk, evenals het vieren van zijn 40-jarig priesterschap in 2004.

Hiernaast de familie De Jong in de Rondehoep op 22 maart 1964.

 

Zijn levensverhaal kunt u hieronder lezen:

Ik ben geboren op 17 november 1937 in de Rondehoeper polder en nog op dezelfde dag gedoopt in de parochiekerk St. Urbanus in Nes aan de Amstel. De lagere school heb ik gedaan op de St. Joseph School waar Meester van Groeningen het hoofd was. In de parochie heb ik mijn Eerste H. Communie gedaan. Ik ben er gevormd door Msgr Huibers.
Na mijn Plechtig Aannemen in April 1950 ging ik naar het Klein Seminarie van de Priesters van het H. Hart in Bergen op Zoom. Na het behalen van het diploma Gymnasium A deed ik mijn jaar novitiaat in Asten, NB. Op 8 september legde ik mijn eerste geloften af binnen de Congregatie van de Priesters van het H. Hart van Jezus.
Vervolgens studeerde ik philosophie en theologie en werd op 7 maart 1964 in Nijmegen tot priester gewijd door Msgr. W. Bekkers, bisschop van ‘s Hertogenbosch.
Op 30 maart heb ik in deze parochie mijn Plechtige Eerste H. Mis gevierd met Pastoor van der Lugt. Meneer Niek Baas was toen al koordirigent. Ik ben hem zeer dankbaar dat hij vandaag weer de Eucharistieviering op luistert met zijn muzikale talenten. Hartelijk dank.

Na mijn priesterwijding werd ik benoemd door de Provinciale Overste van de Priesters van het H. Hart om in Rome een doctoraat in de moraaltheologie te halen. Ik heb toen ook de laatste twee zittingen van het Tweede Vaticaans Concilie meegemaakt. Dat waren boeiende tijden.
Na het behalen van mijn doctoraat in de moraaltheologie op het Alphonsianum in 1969 vertrok ik naar de Verenigde Staten om moraaltheologie te doceren aan het groot seminarie Sacred Heart Scool of Theology van de Priesters van het H. Hart in Hales Corners, WI.
Vanaf 1974 tot 1996 ben ik werkzaam geweest in het ziekenhuis pastoraat in Milwaukee en in Houston, Texas, als ziekenhuispastor en als supervisor in de klinische pastorale vorming. In 1996 tot 1999 ben ik novicenmeester geweest voor de Amerikaanse provincie in Chicago.
Daarna ben ik teruggekeerd naar het groot seminarie in Hales Corners en heb er vooral medische ethiek gedoceerd. In 2007 werd ik tot president-rector van dit seminarie benoemd. Sacred Heart Seminary School of Theology is nu een nationaal seminarie dat vooral oudere seminaristen aantrekt uit heel de Verenigde Staten en Canada.
Tenslotte ging ik in 2012 met emeritaat en ben nu Professor Emeritus van Sacred Heart Seminary en School of Theology.

Ik mag dan ook met dankbaarheid en voldoening terugzien op een vruchtbaar priester leven.
Met liefde heb ik voor Gods kerk mijn beste krachten beschikbaar gesteld. Dank zij Gods liefde en jullie steun ben ik in staat gesteld dienstbaar te zijn aan de mensen met mijn talenten en mijn beperkingen.
Ik ben heel blij om deze mijlpaal in de parochie te mogen vieren tezamen met parochianen, familieleden, en medebroeders uit Nederland en de Verenigde Staten.
Ik blijf trots op mijn Nesser “roots.”

Pater Jan de Jong, S.C.J

 

 

 

 

Priesters van het Heilig Hart van Jezus.