spacer.gif, 0 kB


Aanpassing van de coronamaatregelen en vieringen

26 januari 2022:

De overheid heeft een aantal versoepelingen doorgevoerd in de bestaande corona-maatregelen. Naar aanleiding hiervan hebben ook de bisschoppen besloten deze toe te passen tijdens de vieringen en in en om het kerkgebouw.

Zo kan het aantal bezoekers tijdens de vieringen weer toenemen, mag er ook op zaterdagavond weer gevierd worden!, is meezingen van de liederen weer toegestaan. Wanneer mogelijk, zal er ook weer koffiedrinken plaatsvinden achter in de kerk. Dit wordt dan tijdens de viering bekend gemaakt.

Uiteraard blijven de bestaande maatregelen betreffende het mondkapje dragen bij verplaatsing door het kerkgebouw, 1,5m afstand houden van elkaar, en wanneer u ziekteverschijnselen heeft geen bezoek aan de kerk, intact, om zo besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan. Ter bescherming van uw gezondheid en die van uw medeparochiaan. Maar bovenal zijn we zeer verheugd dat er weer meer mogelijk is!!

Op de website van ons bisdom kunt u de afgekondigde maatregelen raadplegen via deze link:
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4969&t=Versoepeling+coronamaatregelen+in+de+kerk

We hopen dat u weer in grote getale aanwezig kunt zijn bij de vieringen, we zien uit naar uw komst!

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.


18 januari 2022:

Beste medeparochianen,

Op de website van ons bisdom staat onderstaande bericht te lezen. Hieruit blijkt dat helaas i.i.g. de zaterdagavondviering van 22 januari geen doorgang kan vinden. Mocht er 25 januari positief nieuws zijn te melden over versoepelingen in het bestaande beleid, hoort u uiteraard weer van ons.

Uw parochieteam.

"Nu geen wijzigingen Coronamaatregelen De coronamaat¬re¬ge¬len voor de Rooms-Katholieke Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat - hopelijk - versoepelingen mogelijk zijn. De parochies worden daarover dan geïnformeerd.”

Bisdom Haarlem-Amsterdam


23 december:

Beste parochianen en belangstellenden,

Op zaterdag jl. ontvingen we het bericht vanuit de overheid dat er een strenge lockdown is ingesteld. In navolging van dit bericht hebben de bisschoppen besloten dat de vieringen tijdens de lockdown door kunnen gaan, maar onder strikte voorwaarden.
Blijvend zijn de gebruikelijke maatregelen, zoals afstand houden en een mondkapje dragen tijdens verplaatsing door het kerkgebouw. Een nieuwe voorwaarde is dat er maar maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn tijdens de vieringen, dus ook met Kerst.

Gezien deze restrictie in combinatie met de grote belangstelling voor de kerkdiensten tijdens de Kerstperiode, is besloten om deze alleen toegankelijk te maken voor de eigen parochianen. We begrijpen dat dit voor sommige bezoekers van buiten de parochie teleurstellend is, echter in het belang van de gezondheid van alle aanwezigen zien we ons genoodzaakt deze restrictie te handhaven.

Als er een plek voor u is gereserveerd tijdens 1 van de Kerstvieringen, heeft u via een email inmiddels het bevestigende bericht ontvangen dat u welkom bent op de door u opgegeven voorkeursdag. Dit laatste kostte wat puzzelwerk, maar we zijn blij dat dit gelukt is.

We hopen u als belangstellende volgend jaar weer onbeperkt en zonder voorwaarden te mogen begroeten. We wensen u en uw dierbaren een mooi Kerstfeest toe en een gezond en succesvol 2022.

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.


09 december:
…De inkt was nog niet eens droog van het vorige bericht betreffende de nieuwe maatregelen waarbij er tussen 17-05uur geen kerkelijke activiteiten mogen plaatsvinden, inclusief de Nachtmis...
Echter…. We zijn samen met de 5 parochies en het pastoresteam uit onze regio in conclaaf gegaan. Het voelde voor allen niet goed dat we, in navolging van vorig jaar, geen Nachtmis konden vieren. Het is immers een van de meest speciale vieringen van het jaar, waarin we gezamenlijk die bijzondere en mooie gebeurtenis van ruim 2000 jaar geleden gedenken en opnieuw beleven en daarmee het Kerstfeest inluiden.
Uitkomst mogelijk…. Uit de mogelijkheden die pasten binnen de maatregelen is er uiteindelijk voor gekozen om het tijdstip van de Kerst-Nachtmis naar voren te halen, waardoor we 24 december de Kerst-Dagmis nu wel kunnen vieren met elkaar!!! Daar zijn we uiteraard zeer gelukkig mee. Om 15.00uur zal pastoor Gerard Timmermans voorgaan in de Eucharistieviering waarbij er samenzang zal zijn van bij allen bekende kerstliederen. Het belooft een mooie en bijzondere Kerstviering te worden.
Vier mee! We hopen dat u, ondanks het ongebruikelijke, unieke tijdstip, toch in de gelegenheid bent om met ons samen te vieren! We verzoeken u daarbij om, bij entree en het verplaatsen door het kerkgebouw, een mondkapje te dragen. Voor de veiligheid van zowel u als uw medeparochianen; dank voor uw medewerking in deze.

Met hartelijke groet,

Uw parochieteam.


01 december:
Beste Parochianen,

U zult het waarschijnlijk al wel in het nieuws vernomen hebben. Het aantal besmette personen ligt op een dusdanig hoog niveau dat de regering zich genoodzaakt zag om extra maatregelen te nemen. Zo gaan o.a. de niet-essentiële winkels al om 17.00uur dicht en wordt samenkomen beperkt tot 4 personen.

De Nederlandse bisschoppen hebben in hun laatste overleg besloten zich hier bij aan te sluiten. Dit betekend dat er per direct geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden tussen 17.00-05.00uur, zowel in het weekend als doordeweeks. Voorlopig is deze maatregel van kracht t/m Kerstmis, naast de al bestaande maatregelen waaronder 1,5m afstand van elkaar houden en een mondkapje dragen bij het verplaatsen door het kerkgebouw tijdens de vieringen die buiten deze periode vallen, zoals bv. de zondagochtend viering.

Wat betekent dit voor ons in de praktijk?
Het is nogal veelomvattend. Zo kunnen er na 17uur geen bijeenkomsten meer plaatsvinden op de pastorie of in de kerk, dus geen vergaderingen, geen koorrepetities, geen zaterdagavond vieringen, geen gezamenlijk koffiedrinken… En dus ook geen Kerst-Nachtmis.

U zult begrijpen dat dit alles voor ons zeer teleurstellend is, zeker nu we vorig jaar rond deze tijd ook al werden geconfronteerd met soortgelijke maatregelen. Het raakt ons als kleine, maar hechte groep nu we niet samen kunnen komen op de zaterdagavond. En ons allen als het gaat om de Kerstnacht, het mooie en betekenisvolle feest waarin we geraakt worden en de boodschap van Kerstmis vieren en gedenken. Er wordt nog gekeken of er mogelijkheden zijn om de Nachtmis alsnog te vieren, maar dan op een ander tijdstip. Dit is tijdens dit schrijven nog niet bekend. Gezien het kort dag zijn tot zaterdag, wilden we u nu alvast informeren over de maatregelen en restricties.

Laten we daarbij ook bedenken dat we dit wel met een reden doen, namelijk gezond blijven en het voorkomen van verspreiding onder onze dierbaren en zelf besmet raken met dat verschrikkelijke virus. Onder ons zijn er die het ziek zijn door het virus hebben ervaren als uitputtend en slopend. Laten we dat gezamenlijk voorkomen!

Voor de volledigheid kunt u het bericht, uitgegeven door de bisschop, nalezen via:
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4902&t=Uitbreiding+coronamaatregelen
Zodra er meer nieuws is te melden over de maatregelen, hoort u van ons. Heel veel sterkte de komende tijd, blijf gezond.

Uw parochieteam.