spacer.gif, 0 kB


01-02 november: Allerheiligen en Allerzielen

 

Wereldwijd worden op 01 en 02 november vieringen en bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de overledenen centraal staan. Op 01 november kwam de regio samen in de Burght om samen het hoogfeest van Allerheiligen te vieren. Een viering, ter nagedachtenis aan onze Heiligen en martelaren binnen de Katholieke Kerk die we graag gezamenlijk doen en waarbij ook onze patroonheiligen worden geerd.
De volgende avond, op 02 november, kwam men samen in de eigen parochies, zo ook in onze St.Urbanusparochie waar zon 200 mensen bijeen waren, afkomstig uit de parochie en uit het dorp Nes zelf. Elk jaar weer bijzonder om dit mee te maken. Het hele kerkhof baadde weer in het licht van de bijna 300 kaarsjes die bij elk graf waren aangestoken wat een zeer serene, verbroederende sfeer opleverde. Het is zon moment waarbij men allemaal bijeen komt om de mooie herinneringen aan onze dierbare overledenen op te halen, we de bijzondere verhalen n het verdriet delen, we even stilstaan en speciaal een kaarsje voor hen aansteken, elkaar weer ontmoeten.

Na afloop was er een woord- en gebedsviering waarin speciaal de overledenen van het afgelopen jaar werden herdacht. Hun namen werden genoemd, het gedachteniskruisje uitgereikt aan de nabestaanden, een speciaal kaarsje voor hen aangestoken. Heel mooi. Voor een impressie, zie de fotos. Graag willen we iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt van harte bedanken voor hun inzet, het was een zeer geslaagd samenzijn!

Uw parochieteam.

Klein Urbanus in actie!