Allerzielen 2017
         

spacer.gif, 0 kB


Allerzielen 2018

Vrijdagavond 02 november vierden we Allerzielen. Dit jaar werd er op initiatief van een aantal parochianen speciaal een lichtprocessie georganiseerd op ons kerkhof 'Vreedenhof'. Zo werd er op elk graf van een overledene een lichtje geplaatst, zodat álle gestorvenen op de begraafplaats op deze manier speciaal in het licht stonden en daarmee herdacht werden. Licht als symbool voor speciale aandacht en liefde. Heel bijzonder voor dit moment was de aanwezigheid van een grote groep welpen van de Nesser-scouting: zij waren gevraagd om hulp te bieden bij het aansteken van de bijna 300 lichtjes. Aan deze oproep gaven zij graag en enthousiast gehoor en met vereende krachten werd het kerkhof in een zee van licht veranderd. Jong en oud genoten zo van een bijzonder en gedenkwaardig moment. Na een prachtig gebed werden vervolgens de namen opgelezen van de dierbare overledenen die eerder waren opgegeven door familie en vrienden. Na de lichtprocessie volgde de Allerzielenviering in de kerk, waarbij zo'n kleine 100 mensen aanwezig waren. Graag willen we allen die hebben meegeholpen aan deze bijzondere Allerzielen hartelijk danken voor hun bijdragen.

Uw parochieteam