spacer.gif, 0 kB


Allerzielen in het licht, editie 2021

Om 19.00uur verzamelden velen vanuit de parochie én het dorp zich op kerkhof ‘Vreedenhof’, om samen onze dierbare overledenen te gedenken. De begraafplaats baadde in een zee van licht door de vele kaarsjes, op elk graf brandde er een. Klein Urbanus liet zich daarbij gelden: in totaal werden door hen ruim 300 kaarsjes ontstoken en bij de graven geplaatst. Dank jullie wel voor jullie hulp! De namen werden in een lange rij uitgesproken, mooi om te zien en te horen.

In de viering die volgde waren 120+ mensen aanwezig, waarbij de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar het gedachteniskruisje in ontvangst namen. Een emotioneel en gedenkwaardig moment, net als de viering zelf. Bij deze willen we iedereen bedanken die aan deze bijzondere avond heeft bijgedragen.

Uw parochieteam.

Op 02 november herdenken we onze dierbare overledenen. Voorafgaand aan de kerkviering zal er om 19.00uur een bijeenkomst worden gehouden op ons kerkhof ‘Vreedenhof’. Deze zal baden in het licht van de vele kaarsjes die worden aangestoken voor de dierbaren die daar hun laatste rustplaats hebben, maar ook voor diegenen die we meedragen in ons hart. Licht van liefde, licht van verbinding, licht van dankbaarheid.

Daar worden dan ook de namen afgelezen van uw dierbare overledenen die u in de voorgaande weken heeft opgegeven middels het invullen van het Allerzielenkaartje welke u thuis heeft ontvangen of via de lijsten achter in de kerk. Heeft u dit nog niet gedaan, kunt u dit nog doorgeven aan het secretariaat tot uiterlijk zondag 31 oktober via het kaartje in de brievenbus van de pastorie of via het mailadres urbanusparochienes@gmail.com Dat is kort dag als u dit leest, dus enige haast is geboden... Geeft u daarbij aan de naam van uw dierbare overledene zoals deze afgelezen moet worden.

Vervolgens, om 19.30uur, verzamelen we ons in de St.Urbanuskerk. Daar worden dan in een gebedsdienst speciaal de personen herdacht die ons sinds Allerzielen 2020 zijn ontvallen. Elly van Rooden zal voorgaan in de dienst, het belooft (zoals we Elly kennen!) een mooie, gedenkwaardige bijeenkomst te worden.

U bent allen van harte welkom en we hopen u op 02 november te ontmoeten bij de Urbanus van Nes.

Uw parochieteam.