spacer.gif, 0 kB

 

Alle kinderen, in de leeftijd van groep 4 van de basisschool, kunnen deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie!

Voor sommige ouders is de Eerste H. Communie van hun kind een vanzelfsprekende zaak. Zij willen hun kind verder vertrouwd maken met het kerkelijk leven, waar zij ook zelf aan deel nemen. Andere ouders hebben hun vragen en twijfels, maar willen deze mogelijkheid om hun kind (opnieuw) met geloof en kerk in contact te brengen niet verloren laten gaan.
De parochie biedt een project aan, waarin de kinderen en ook u als ouders, op dit bijzondere feest worden voorbereid, om zo onze gemeenschap en de kerk beter te leren kennen. Het Communie project “Gods Grootste Geschenk”, bestaat uit totaal elf bijeenkomsten, ook staan er enkele opdrachten in om thuis te doen. Deze hebben als doel de kinderen en uzelf even stil te laten staan bij het geloof en zo elkaar op weg te helpen naar de Eerste H. Communie. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddagen van 15.45 tot 16.45 uur in de pastorie van de Sint Urbanuskerk.

Op dinsdag 8 oktober wordt in de pastorie van 20.00 – 21.30 uur de informatie avond gehouden, indien u niet in de gelegenheid bent hier naar toe te komen, dan kunt u uw kind tot eind november nog aanmelden bij: Elly van Rooden: pmmvanrooden@hetnet.nl