spacer.gif, 0 kB


Inspiratie

KERSTMIS

Het jaar loopt ten einde en we naderen de Kerstdagen, voor de meesten toch mooie en sfeervolle dagen.

Kerstmis is niet alle jaren hetzelfde, en dit omdat wíj niet dezelfden zijn als vorig jaar of de voorgaande jaren. Het Kerstfeest treft ons, om zo te zeggen, in een concrete situatie van ons persoonlijk leven. Wat heeft het afgelopen jaar voor ons betekend? Wat hebben we persoonlijk meegemaakt in de afgelopen tijd? Ongetwijfeld veel gebeurtenissen die op de ene of andere manier onze stemming hebben bepaald: mooie en minder mooie ervaringen die ons niet onverschillig hebben gelaten. Ook in de wereld om ons heen zijn er zoveel dingen gebeurd en daarover worden we met de snelheid van het licht op de hoogte gebracht door de media. Ook dit nieuws laat ons niet koud want wij zijn mensen, en een mens is nu eenmaal anders dan een dier.

Kan de geboorte van het Kind Jezus in deze context nog iets teweegbrengen in ons menselijk bestaan? Één ding staat vast: wij hebben dit Kind allemaal nodig, of wij het nu beseffen of niet. Want de geboorte van Jezus Christus, Zoon van God, betekent de geboorte van de hoop voor ieder van ons. Tegenover de hectiek van ons drukke leven, de oppervlakkigheid die wij vaak ervaren, maar ook ten opzichte van de vele vormen van lijden waarmee wij bewust of onbewust geconfronteerd worden, geeft het Kind Jezus ons één hoop: God is niet onverschillig gebleven voor ons bestaan.
Ook de engel verkondigt, toen in het open veld aan de herders van Betlehem en vandaag aan ons, een bevrijdende boodschap: “Vreest niet… Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer!”. Er is hoop. Er kan iets veranderen, in deze wereld en in mijn leven! Wij zijn niet veroordeeld tot een leven van compromis, tot een grijs en oppervlakkig bestaan. Nee, God houdt van ons en wil vandaag de hoop opnieuw ontsteken in ons hart!

Laten wij zoals de herders van Betlehem ons haasten naar Maria, Jozef en het pasgeboren Kind. Laten wij buigen voor de God die in de kribbe ligt, die zichzelf voor ons zo klein en kwetsbaar heeft gemaakt. Alleen in de broosheid van ons bestaan zullen we Hem kunnen ontmoeten, vol liefde voor ons.
“De herders keerden terug terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden.” Dat wij allen het komende Kerstfeest op deze wijze mogen ervaren.

Mede namens kapelaan Henry, wens ik u allen een Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuw Jaar!
Pastoor Samuel

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Bestaat de Hemel? Is er iets na dit leven? Waar gaan wij naartoe? Deze vragen maken deel uit van één en dezelfde vraag, de vraag namelijk omtrent de zin van ons leven. Ik durf te zeggen dat dit de belangrijkste vraag is waarop elke mens op aarde een antwoord moet vinden. Of wij een lang leven zullen hebben, negentig of honderd jaar oud worden, is uiteindelijk een bijkomstige zaak, zeer onzeker en vaak ook niet eens wenselijk. Maar een doel hebben, een richting voor ons bestaan, een opening naar de toekomst, geeft een heel andere dimensie aan ons leven.

Je zou kunnen zeggen dat het zoeken naar en het ontdekken van ons levensdoel smaak geeft aan het leven. Van alle mensen die ik in mijn leven heb gesproken over dit onderwerp waren er maar een handvol die nergens in geloofden, die zich niet konden verenigen met de gedachte dat de dood van een mens niet het einde is. Als men goed nadenkt, is dat geen geruststellend perspectief: je sterft en dan is het afgelopen. Je komt uit het niets en je keert tot het niets terug: dat is alles. Daar staat tegenover dat de meeste mensen denken dat er iets moet zijn na dit leven, ook al is het soms moeilijk om te geloven, en dit ook voor kerkbetrokken mensen; wie van ons heeft nooit getwijfeld?

Elk jaar, zijn er, om zo te zeggen, twee dagen die ons geloof te hulp komen: 1 en 2 november. Het zijn twee typisch “katholieke dagen”, nauw met elkaar verbonden, die ons helpen onze blik te richten naar de Hemel, naar de toekomst die de Heer Jezus ons beloofd heeft.
1 november is het hoogfeest van Allerheiligen, de dag waarop wij ons verenigd weten met al onze broeders en zusters die de heerlijkheid van de Hemel al bereikt hebben, of ze nu wel of niet heilig verklaard zijn door de Kerk. Allerheiligen herinnert ons aan het doel van ons leven, bemoedigt ons in de dagelijkse strijd en doet ons ervaren dat wij deel uitmaken van één grote familie waarvan een aantal hier op aarde zijn en anderen al in het eeuwig geluk.
2 november is de gedachtenis van Allerzielen. Op deze dag gedenken wij en bidden wij voor onze dierbare overledenen. Wij weten ons met hen verbonden. Zij hebben ons verlaten maar wij hopen en bidden op een dag weer met hen verenigd te zijn in de hemelse vreugde, waar geen traan, verdriet en pijnlijke scheiding meer zal zijn. Alles zal daar nieuw, mooi en volmaakt zijn.

Allerheiligen en Allerzielen zijn hoopvolle dagen, die onze moeder de Kerk ons jaarlijks geeft om ons te troosten bij het verlies van onze dierbaren en om ons geloof te schenken. Wij geloven dat de Hemel bestaat maar wij hebben ook zo vaak iemand nodig die ons daaraan herinnert! Wij weten heel goed dat wij voorbijgangers zijn hier op aarde, maar hoe vaak leven wij alsof er nooit een einde zou komen aan ons bestaan, helemaal blind en bezeten van onbenullige zaken. Gelukkig herinnert de Kerk ons eraan dat wij bestemd zijn voor veel meer! “Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed” aldus Jezus in het evangelie van Johannes (10,10). Hij is dus gekomen opdat wij zouden leven, nu en in het hiernamaals.

Hartelijke groeten. Pastoor Samuel