spacer.gif, 0 kB


Kerst 2020 zonder Nachtmis en andere maatregelen

 

Beste medeparochianen en belangstellenden,

Kerst 2020 gaat er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch weer anders uitzien voor ons allen dan verwacht. We hadden als parochieteam de vieringen van de Nachtmis, 1e en 2e Kerstdag met zorg ingedeeld voor steeds 30 parochianen m.b.v. een entreekaart. Op maandagavond 14 december gaf premier Rutte vanuit het torentje de opdracht aan geheel Nederland in een meer restrictiever lockdown te gaan waarbij men zoveel mogelijk thuis moet blijven. Gezien het almaar verder oplopen van het aantal besmettingen een noodzakelijke maatregel. De bisschoppen van Nederland hebben unaniem besloten hier gehoor aan te geven, waarbij het vieren tijdens de Kerstnacht op 24 december wordt verboden. Hiermee wordt het reizen van vele belangstellenden voor deze viering voorkomen, wat verdere verspreiding van het virus voorkomt.

Geen nachtmis
Ons kerkbestuur, waarin de 5 parochies van onze regio zijn vertegenwoordigd, hebben zich samen met uw parochieteam, met pijn in het hart achter deze beslissing geschaard, in het belang van de gezondheid van uw allen en ter voorkoming dat het virus zich, door toeloop van belangstellenden van buiten de parochie, zich verder verspreidt.
Dat betekent concreet dat op 24 december onze St.Urbanuskerk gesloten zal zijn. Ook bezoek om de met veel zorg geplaatste kerststal en fraai versierde kerk te bezichtigen is dan helaas niet mogelijk.

Kaarten van nachtmis gelden voor zondag 27 december
De persoonlijke, groene entreekaarten die voor de Nachtmis zijn uitgegeven kunt u gebruiken om op zondag 27 december bij de viering aanwezig te zijn, u krijgt hierbij voorrang op de overige bezoekers van deze viering. De viering op 1e Kerstdag is, zoals eerder beschreven, alleen toegankelijk voor die personen die een persoonlijk, rode entreekaart kunnen tonen voor die dag. Voor de viering op 2e kerstdag, de gezinsviering, geldt hetzelfde: alleen entree als u in bezit bent van een persoonlijke, blauwe entreekaart. Daarmee garanderen we dat er maximaal 30 personen, exclusief bedienaren, aanwezig zijn bij de vieringen en daarmee voldoen aan hetgeen is gesteld door zowel burgerlijke als kerkelijke overheid.

Wel openstelling kerk voor individueel bezoek op 1e en 2e kerstdag
Om u toch in de gelegenheid te stellen de kerststal en de prachtig versierde kerk te bewonderen en/of een kaarsje op te steken tijdens 1e of 2e kerstdag is het mogelijk om de kerk individueel te bezoeken. Op 1e en 2e kerstdag van 11.30-13.30uur en op zondag 27 december van 11.00-13.00uur. Daarvoor worden er speciale maatregelen genomen in de kerk, waaronder looproutes en het aanwezig kunnen zijn van een maximaal aantal personen tegelijk in het gebouw. Volgt u daarbij alstublieft strikt de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers op. Dank u wel voor uw medewerking in deze!

Kerst 2020, een geheel andere ervaring dan we allen gewend zijn. Maar... we vieren nog steeds de geboorte van het kindje Jezus, die licht en verlossing bracht in de wereld. Laten we dat vooral blijven gedenken en uitzien naar een betekenisvol Kerstfeest! Dat is wat we u en uw dierbaren toewensen.

Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.