spacer.gif, 0 kB


Koninklijke Onderscheiding voor
medeparochiaan Angela van Schaik

Zondag 01 oktober zal de geschiedenis ingaan als niet zomaar een "gewone" zondag bij ons in de parochie. Om 09.30uur verzamelden zo'n 90 mensen zich in onze St.Urbanuskerk om de viering, waarin Elly van Rooden voorging, bij te wonen.
Onmiddellijk viel al op dat er vele familieleden van Angela en Cock van Schaik, 2 trouwe parochianen en zeer actieve vrijwilligers binnen de parochie, aanwezig waren. In eerste instantie viel dit nog te verklaren doordat de zus van Angela en haar man 25 jaar waren getrouwd. Een prachtig jubileum natuurlijk.
Iets later bleek echter dat dit niet de enige reden was dat de familie aanwezig was, eigenlijk zelfs een lokkertje bleek te zijn! Er was nl. nog een andere gebeurtenis die tot ontroering en grote feestvreugde zou leiden...
Al enige tijd geleden vonden velen dat Angela, die altijd klaar staat voor iedereen en zo ontzettend veel vrijwilligerswerk heeft verricht, niet alleen binnen onze parochie maar ook daarbuiten, daarvoor beloond diende te worden. Daarvoor is een zorgvuldige weg bewandeld met als resultaat dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Angela te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau!!
Gelijk na de viering was de burgemeester van gemeente de Ronde Venen, dhr. Maarten Divendal, aanwezig om de onderscheiding bij haar op te spelden. Felicitaties, koffie, thee en roomsoezen zorgden vervolgens voor een gezellig en feestelijk samenzijn in de vergaderzaal van de pastorie.

Namens de parochie willen we Angela hierbij nogmaals van harte feliciteren met deze prachtige en bovenal verdiende onderscheiding! Onderstaand een impressie van deze bijzondere dag, de foto's zijn gemaakt door Jan Compier.

Uw parochieteam.