spacer.gif, 0 kB


Nieuwe maatregelen tijdens verblijf in en om de kerk

De koorden zijn verdwenen, de plaatsaanduidingen verwijderd: iedereen is weer welkom!

Beste medeparochiaan,

Vanuit het bisdom ontvingen we n.a.v. de persconferentie van de overheid de nieuwe, aangepaste Corona-maatregelen. We zijn verheugd te constateren dat er steeds meer mogelijk is en we oude gewoonten en gebruiken weer in ere kunnen herstellen. De maatregelen zijn met ingang van dit weekend ingegaan.
Laten we om te beginnen even herhalen welke maatregel blijft:
• Bent u verkouden, grieperig, koortsig, hoest u veel: kom dan niet naar de kerkviering toe. Laat uzelf testen.
• Houd rekening met elkaar tijdens entree, het verblijf in en bij het verlaten van de kerk.
• De 1,5m afstand is niet verplicht, wordt echter door sommige parochianen (bv. door een thuissituatie) zeer zeker wel gewaardeerd of zelfs verwacht!
• Hoesten en niezen a.u.b. in de elleboog.
En waar we héél blij van worden:
• Zingen is weer toegestaan, voor zowel koor (in aangepaste opstelling) en u als parochiaan in de kerkbanken! Eindelijk kunnen we weer meezingen. Laten we dat dan ook vooral doen! Zoals een eerwaarde priester ooit zei: “Het hoeft echt niet mooi te zijn, als het maar hard is...”. ;-) A.u.b. daarbij rekening houden met uw medeparochianen om u heen...
• Communie-uitreiking zal plaatsvinden middels de hostiepincet of met de (gereinigde) hand. Daarbij wordt het gelaatsscherm en of het mobiele scherm nog wel gebruikt.
• Vaccinatie is niet verplicht, evenals een bewijs hiervan, al wordt dit eerste door de bisschoppen wel aangemoedigd.
• Beperkingen in aantallen personen en wie wanneer de vieringen bijwoont zijn opgeheven.

Iedereen is weer welkom op zaterdag en op zondag!

• Het koffiedrinken na de viering gebeurt gezien de aantallen mensen voorlopig nog achter in de kerk, zodat afstand houden van elkaar niet in het gedrang komt. Graag tot ziens in een van de vieringen!

Uw parochieteam