spacer.gif, 0 kB


Overlijden medeparochiaan mevrouw Lenie van der Laan

Op 23 juli jl. ontvingen we het droevige bericht dat is overleden medeparochiaan mevrouw Lenie van der Laan in de leeftijd van 88 jaar. Ze was een trouwe parochiaan die elke zondag samen met haar man Piet de vieringen bijwoonde in Nes. Het contact met de medeparochianen was daarbij belangrijk voor haar; een viering overslaan was geen optie. Het contact houden met mensen was overigens niet alleen binnen de parochie, maar ook daarbuiten een rode draad door haar leven. Zo was ze ook zeer actief in het verenigingsleven in ons dorp en daarbuiten: Als voorzitster van de vrouwenbond in Nes, als lid van de Nesser handwerkclub én als organisator van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) te Amstelveen was ze zeer betrokken en kundig in het organiseren van allerlei activiteiten en reisjes. Wat haar zeer goed af ging! De mobiliteit richting de kerk werd de laatste jaren wat moeilijker. De vieringen bijwonen wilde ze echter nog niet opgeven. En wij als parochie ook niet: Ze werd daarom steevast opgehaald en na de viering weer teruggebracht door onze eigen “taxidienst” Rijnbeek, wat ze zeer waardeerde. Voor het terugbrengen dronk ze dan altijd een kop koffie op de pastorie en daarbij praatte ze graag even bij met de andere medeparochianen. Ook in verpleeghuis Groenelaan te Amstelveen, waar ze de laatste tijd verbleef, kwam er zo nu en dan iemand van de parochie langs om even bij te praten of de communie uit te delen, wat ze erg fijn vond. Het contact bleef zo bestaan.

De laatste dagen ging het snel achteruit met haar gezondheid. Op verzoek heeft ze toen het sacrament van de zieken ontvangen, waarna ze in het bijzijn van familie rustig en vredig is ingeslapen. Een van haar laatste verzoeken was of Elly voor wilde gaan in haar uitvaartdienst. Wat Elly met alle liefde zal doen...

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 27 juli om 11.00uur in onze St.Urbanuskerk. Na de uitvaartdienst zal Lenie begeleid worden naar haar laatste rustplaats op kerkhof ‘Vreedenhof’. Na de uitvaartplechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het dorpshuis ’Nesse’.

Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.