spacer.gif, 0 kB


Overlijden medeparochiaan en dorpsgenote mevrouw Leny Schrama-Koppers

Op 15 juli jl. ontvingen we het droevige bericht dat is overleden medeparochiaan en dorpsgenote mevrouw Leny Schrama-Koppers. Maar bij vele dorpelingen en parochianen beter bekend als ‘buurvrouw Leny’. Die naam heeft ze niet voor niets verworven: Wonende aan de Amsteldijk Zuid 155 was zij voor menigeen een fijne, goede buur. Zo begeleidde ze jarenlang Bets Roeleveld trouw naar de Urbanus wanneer er gekerkt werd op zondag. Samen zaten ze dan op hun vertrouwde plekje in het zij-transept, dicht bij het altaar. Na de viering steevast met menigeen in gesprek waarbij veelvuldig haar hartelijke schaterlach te horen was. Naast een eigen verhaal luisterde ze dan altijd vol belangstelling naar het verhaal van de gesprekspartner. Totdat Bets weer aangaf naar huis te gaan, waarbij ze dan opnieuw samen arm in arm terugliepen langs de Amsteldijk Zuid. Kwam je overigens door de weeks langs nr. 155, dan kon je haar daar bijna altijd zien zitten in de erker, zwaaiend naar de voorbijgangers, of op haar knieën in het grind om de vuiltjes te verwijderen. Het zag er dan ook altijd pico-bello uit!

De laatste jaren werd de gang naar de kerk steeds moeilijker, waardoor ze de vieringen niet meer standaard bij kon wonen. Elly bracht haar dan nog de communie, wat ze zeer waardeerde. De parochie mocht onlangs nog een orgel van haar ontvangen, waar zoon Arno vroeger altijd prachtig op speelde. Daar wordt nu dankbaar gebruik van gemaakt bij de koorrepetities van St. Cecilia. Als dank heeft Cockie namens de parochie onlangs nog een bloemetje gebracht, wat ze zeer waardeerde. Ze gaf daar ook aan dat ze een mooi leven had gehad en nu haar gezondheid steeds minder werd, ze er vrede mee had. Dankbaarheid was wat ze uitstraalde. En zo hebben we haar ook leren kennen: een vriendelijke, trouwe en behulpzame buur die dankbaar was voor wat het leven haar had gegeven.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 21 juli om 11.00uur. Na de plechtigheid zal zij begeleid worden naar haar laatste rustplaats op het naastgelegen parochiekerkhof ‘Vreedenhof’. Daar zal ze bijgezet worden bij haar geliefde man.

We wensen familie en allen die haar nu moeten missen, heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Uw parochieteam.