spacer.gif, 0 kB


Palmpasen 2015

Palmzondag, eindelijk mochten de kinderen hun PalmPasenstok tonen aan familieleden, vrienden, bekenden en andere aanwezigen in de kerk. Onder aanvoering van de dames van de Kinderclub! liepen de kinderen in processie via de gangpaden naar het altaar, alwaar pastoor Peter Klos hen uiteindelijk hartelijk ontving. Tijdens de viering werd er vervolgens uitgebreid op het feest van PalmPasen ingegaan, met na afloop koffie, thee en limonade in de pastorie.
Een zeer geslaagd bijeenkomen!