spacer.gif, 0 kB


Palmpasen 2019: dat vier je samen!

Jong en oud kwamen op zondagochtend samen om Palmpasen te vieren. In totaal 91 parochianen waren getuige van de intocht van de kinderen met hun palmpasenstok, welke ze eerder tijdens de bijeenkomst van de Kinderclub! In elkaar geknutseld hadden. Daar hadden ze mooi werk van gemaakt, zo bleek! Na de intocht en processie door de kerk volgde een prachtige viering onder leiding van catechiste Elly van Rooden en het hulpteam. De betekenis van Pasen, de Paasstok en met name de symboliek van deze laatste kwamen daarbij uitgebreid aan bod.
Na afloop van de viering werden de Palmpaas stokken door de kinderen aan aanwezige parochianen weggegeven, die ze dankbaar in ontvangst namen. We kijken terug op een zeer geslaagde, inspirerende en gezellige bijeenkomst! Voor een impressie van het maken van de stokken en de PalmPaas-zondagochtend, zie de bijgaande foto’s.