spacer.gif, 0 kB


Vastenactie


Binnenkort start de jaarlijkse Vastenactie.
Vanaf Aswoensdag (01 maart) t/m Pasen (17 april) kunt u uw bijdragen leveren voor mensen in nood. Dit jaar doen we als St.Urbanusparochie mee met een wel heel bijzonder spaardoel: Geld inzamelen voor de stichting Barbarugo. Over de stichting Barbarugo is een aantal artikelen verschenen welke u bij eerdere Urbanusposten op deze site kunt lezen en waarin beschreven staat hoe de stichting is ontstaan, wat zij wil bereiken en hoe ze dit daadwerkelijk doet.

Wederom wil Barbarugo het verschil maken voor de lokale arme boer in Noord-Ghana, door geld in te zamelen waarmee waterpompen aangeschaft gaan worden. Doet u mee?!! Daarmee geeft u aan een stichting die we allen goed kennen; opgericht en beheerd door medeparochianen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de arme medemens in Noord-Ghana. Als stichting bereikt ze haar doelen door niet alleen maar geld te storten, maar door effectief geld te investeren in zaken waarmee de boeren in Noord-Ghana materialen kunnen aanschaffen om daarmee de situatie blijvend te verbeteren voor hun leefomgeving, hun familie, hun dorp. Een toekomst wordt mogelijk gemaakt! Uw bijdrage, contant of middels een machtiging op de achterzijde van het vastenzakje, kunt u deponeren in de daarvoor bestemde rode kist achter in de kerk. Van harte aanbevolen!

Uw parochieteam.

Onderstaand vindt u de bijdrage van de voorzitter van de stichting, Ruud Goedknegt, waarin hij een en ander vertelt over de beroerde, lokale situatie en wat wij met z'n allen kunnen doen om dit doeltreffend te verbeteren.


Geef water aan de boeren in Noord-Ghana.

Water! Nederlandse boeren hebben er veel te veel van. Polders moeten worden leeggepompt, Op een deel van het land kan alleen gras groeien, zo nat is het. Hier en daar staan koeien op drijvende eilanden. Aan water hebben de boeren in Nederland geen gebrek. Integendeel.

In het Noorden van Ghana is dat heel anders. Water is voor de keuterboertjes in dit deel van Afrika een kostenpost. Niet om het kwijt te raken, maar om het naar hun land te brengen. Neem Tichelli, een dorpje waar Barbarugo een bamboeplantage ondersteunt. De akkers liggen er 3 kilometer buiten het dorp.

Je verbouwt nu eenmaal waar de grond het vruchtbaarst is. Maar water is daar niet te vinden. Als het regent, moet het water vanaf het dorp worden aangevoerd. Per bakfiets. Maar van oktober tot april regent het niet. Dan is er ook in het dorp geen water. Dat moet dan in een stad in de buurt gekocht worden en over zon 15 kilometer vervoerd worden. In Gugpanarigu is de situatie al niet anders. En in Kumbungu is het niet veel beter. Grote delen van het jaar moet het water van verre worden aangevoerd en dat maakt het duur.
Stichting Barbarugo wil de arme keuterboeren in deze dorpen helpen aan een waterpomp bij hun land. Geen luxe machines, want een eenvoudige handpomp volstaat. Onder de grond is immers water genoeg te vinden om landbouw rendabel en aantrekkelijk te maken. Landbouw in stand houden betekent inkomen garanderen voor de boeren. Landbouw in stand houden is ook een rem op de woestijnvorming in dit deel van Afrika. Landbouw in stand houden vermindert de trek naar de grote steden in het zuiden van Ghana, waar dorpelingen een arm proletariat vormen en afglijden naar bedelarij en misdaad.

Help mee de landbouw in stand te houden. Geef gul aan de Vastenactie, zodat Stichting Barbarugo waterpompen kan schenken aan dorpjes zonder water in Noord-Ghana! U vindt het vastenzakje in de Urbanesklanken van maart. Hopelijk retourneert u het gevuld met uw bijdrage of de ingevulde eenmalige machtiging, die op de achterzijde van het Vastenzakje staat, in de rode kist achter in de kerk. Natuurlijk kunt u uw gift ook gewoon in contanten in de kist deponeren. Dit keer is de bestemming van het vastengeld niet voor een of ander onbekend land, maar voor het land van pastoor Verspeek. Geef dus extra royaal. Dank u wel!

Stichting Barbarugo.