spacer.gif, 0 kB


Vormsel

…"Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb."…(Joh.14, 25-26)

Betekenis

Het vormsel (vroom betekent sterk) is de bekroning en bevestiging van het doopsel. Het geeft de vormeling de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie en om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus. Het vormsel wordt slechts eenmaal toegediend, net als het doopsel. Het wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma, onder toevoeging van de woorden: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods."

Ontvangen van het sacrament van het vormsel

Wilt u, of uw kind het vormsel ontvangen, stuur dan svp een email. Het ontvangen van het vormsel vindt plaats in een gezamenlijke viering met de andere parochies uit het cluster. Ter voorbereiding zullen er een aantal bijeenkomsten gehouden worden, waarin nader op de betekenis van het vormselsacrament en de opbouw van de vormselviering wordt ingegaan.