spacer.gif, 0 kB


Afscheid van pastoor Samuel

20 augustus

Beste medeparochianen,

Zoals u reeds weet gaat pastoor Samuel ons per 01 september verlaten. Op zondag 20 augustus zal hij voor de laatste keer voorgaan tijdens de Eucharistie bij ons in de St.Urbanusparochie. Graag wilde hij ook persoonlijk van u allen uit de Regio afscheid nemen, dit is mogelijk op zondag 27 augustus na de viering in Uithoorn. Voor hen die verhinderd zijn, heeft hij een mooi afscheidswoord op papier gezet, welke u hieronder terugvindt.

Uw parochieteam.


DANK U VOOR ALLES

Beste parochianen,

Vier jaar lang mocht ik pastoor zijn in de parochies van Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de Amstel, en twee jaar in Aalsmeer en Kudelstaart. Eerst samen met pastoor Henry, de laatste twee jaar met kapelaan Darek. Aan het begin van de zomer heeft de bisschop mij gevraagd om pastoor te worden in Hoorn. In gehoorzaamheid en in goed overleg met hem, heb ik “ja” gezegd op zijn verzoek. Dat was niet makkelijk voor mij, vooral bij de gedachte dat ik niet meer bij u allen zal zijn en u zal moeten missen. Maar toch voel ik diep in mijn hart dat het Gods wil is die, via de beschikking van de bisschop, voor mij zichtbaar wordt; en daarom zal dat zeker het beste zijn voor mij en ook voor u.

In deze jaren in onze regio was het niet altijd even makkelijk. Ik realiseer mij dat het vooral in het begin erg wennen was voor u allen. Voor het eerst twee buitenlandse priesters in de parochie, en die gaan dan ook nog eens heel wat dingetjes hier en daar veranderen. Bovendien viel mijn aanwezigheid samen met de start van het proces van samenwerking van de 5 parochies van onze regio: een moeizaam en soms vermoeiend proces waar wij helaas, met het oog op de toekomst en de vitaliteit van onze kerken, niet omheen kunnen. Te midden van al deze ontwikkelingen heb ik altijd en uitsluitend twee dingen nagestreefd: ten eerste de verkondiging van het evangelie van Christus; dat is immers de eerste taak van de Kerk en de wezenlijke prioriteit voor het leven en de toekomst van de parochie; ten tweede: het bewaren van de band met de bisschop, de opvolger van de Apostelen, door zijn beleid te implementeren, wij zijn immers “katholiek” omdat wij zichtbaar zijn verbonden met de Kerk wereldwijd, juist door de band met onze bisschop.

Na deze jaren samen met u kan ik mijn ervaring samenvatten in één woord: dankbaarheid. Ik ben God en u allen dankbaar voor deze periode. In deze jaren heb ik Gods aanwezigheid en liefde voor mijn leven kunnen ervaren, en dit mede door u allen. De contacten met allerlei mensen, jong en oud, de vieringen in de kerk, het samen met u mee-beleven van pijnlijke zowel als blijde gebeurtenissen, de samenwerking met de talloze actieve parochianen, het besturen van de parochies; hierin heb ik mij met u verbonden gevoeld en wist ik mij door u ontvangen en bemind. Dit is een ervaring die niemand mij kan afnemen. Daar staat tegenover dat ik zeker hier en daar fouten heb gemaakt. Ik vraag oprecht om vergeving aan diegenen die mogelijk door mij gekwetst zijn.

Deze jaren samen met u zullen mij in mijn verdere leven blijven herinneren aan een periode waar ik altijd met dankbaarheid op terug kan kijken. En nu óp naar een nieuwe uitdaging in Hoorn. Ik wens u allen Gods rijkste zegen en zal voor u blijven bidden. Blijft u ook voor mij bidden!

Dank u
Pastoor Samuel 15 augustus 2017


18 juli

Beste medeparochianen,

Onlangs ontvingen wij het onverwachte bericht dat pastoor Samuel onze St. Urbanusparochie en Regio gaat verlaten. De bisschop heeft aan hem gevraagd om zijn werk voort te zetten in de Heilige Matteüs parochie te Hoorn, waarop Samuel zich bereid heeft getoond hieraan tegemoet te komen.

Pastoor Samuel ging bij ons in de St.Urbanuskerk voor de eerste keer voor in de Eucharistie op 08 september 2013. In de afgelopen jaren hebben we hem leren kennen als een toegewijde priester, trouw aan zijn geloof en bisschop, standvastig in de Liturgie, waarbij tijdens de vele vieringen waarin hij voorging de preken altijd betekenisvol, verhelderend en onderhoudend waren. Tijdens de verschillende vergaderingen was er altijd ruimte voor een gulle lach. Alhoewel een Italiaanse achtergrond had hij een voorliefde voor Nederlandse gezegden en spreekwoorden die hij dan ook veelvuldig probeerde in te zetten wanneer dit mogelijk was, met de nodige hilariteit bij aanwezigen als dit net niet helemaal in de context was… Lekker eten was een kleine handicap, die hij dan vervolgens probeerde recht te zetten door hard fietsend langs de Amstel zich naar Nes te begeven. De St.Urbanuskerk als parel aan de Amstel kon hij zeer waarderen, in woord én daad door de onderhouds- en gebouwenplannen van het parochieteam steeds te steunen.

Als parochie zijn we hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend. We wensen hem veel succes en plezier toe in zijn nieuwe parochie te Hoorn. Samuel, het ga je goed!!!

Op zondag 20 augustus doet pastoor Samuel zijn laatste viering om 09.30uur in Nes aan de Amstel. U bent van harte uitgenodigd om hierbij allen aanwezig te zijn, zodat wij hem een mooi en gedenkwaardig afscheid kunnen geven. De week daarop, op zondag 27 augustus, zal hij voor de laatste keer voorgaan in de Regio en wel te Uithoorn om 11.00uur.

Uw parochieteam.