spacer.gif, 0 kB


Bedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015.

In juni hebben wij u reeds geďnformeerd over de bedevaart naar Rome georganiseerd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en gaat met elkaar op reis. Deze bedevaart zal een positieve bijdrage leveren aan het vormen van levende en betrokken kerkgemeenschappen. Bovendien kan elke pelgrim persoonlijk gesterkt worden in zijn of haar geloof.
Met name voor parochies, zoals onze parochies in de Kwakel, Uithoorn en Nes, die op het punt staan nauwer te gaan samenwerken lijkt een gezamenlijke bedevaart van parochianen uit verschillende parochies een kans bij uitstek om elkaar nader te leren kennen, en de onderlinge saamhorigheid voor de toekomst te versterken. In de stad Rome worden meerdere bijzondere plaatsen bezocht. Uiteraard zijn er gezamenlijke vieringen in de grote kerken van Rome, met ondersteuning van het kathedrale koor en een speciaal voor de reis samengesteld projectkoor. Daarnaast zal er een audiëntie zijn bij Paus Franciscus. Maar ook is er gelegenheid om zelf, als parochie, als groep of als gezin om erop uit te trekken.
Ontmoeting in de brede zin van het woord staat centraal tijdens de bedevaart!
Als er voldoende deelname is uit een regio zullen deze deelnemers bij elkaar worden ingedeeld. Jongeren en gezinnen met kinderen sluiten aan bij de regio, maar beleven ook hun eigen programmamomenten. De tieners (12 t/m 15 jaar) hebben een apart programma op een eigen locatie en sluiten aan bij de grote vieringen. Voor kinderen, tieners en jongeren studerend t/m 25 jaar, is een korting op de reissom mogelijk.
De prijzen van de reis zijn: € 999 voor de busreis en € 839 voor de vliegreis. Voor tieners, kinderen en jongeren studerend t/m 25 jaar is de prijs voor de busreis € 485 en € 325 voor de vliegreis.
Wij, pastoor Samuel en Casper Stevens, willen graag met zoveel mogelijk parochianen van alle leeftijdsgroepen uit onze regio, aan deze bijzonder bedevaart deelnemen. Op 18 september hebben wij als “ambassadeurs” van deze bedevaart een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het bisdom en de reisorganisatie VNB. Kort daarop en wel op donderdag 25 september a.s. willen wij hopelijk met velen van u samen komen in Nes aan de Amstel om u verder te informeren en ook van u te horen wat uw verwachtingen van en eventuele inbreng bij deze bijzondere reis zou kunnen zijn. U bent dan om 20.00 uur welkom in de pastorie van Nes aan de Amstel. U kunt ook al zelf wat informatie zoeken over de reizen en het programma op internet. Ga dan naar www.vnbreizen.nl, kies op “snel een reis zoeken” Rome, klik op “bekijk reizen”. Op bladzijde 3 vindt u onder RO 1504 de busreis en onder RO 1503 de vliegreis.

Wij hopen u al vast nieuwsgierig gemaakt te hebben en wellicht al wat enthousiast, en zien u graag op donderdag 25 september in Nes aan de Amstel.

Pastoor Samuel
Casper Stevens (cstev@ziggo.nl)