spacer.gif, 0 kB


Met vereende krachten aan het koper!

Typerend voor en bewonderenswaardig van onze vrijwilligers: Ook in de zomermaanden wordt er niet stilgezeten! Onze kerk heeft veel prachtig koperwerk, waaronder de vele kandelaren. Daar moet regelmatig toch even de poetsdoek overheen om deze in glimmende staat te houden. De dames die dit verzorgen vervullen deze missie, zo kunnen we het wel noemen gezien de aantallen, met veel toewijding en trouwe arbeid. Zo af en toe worden ze geassisteerd door een extra vrijwilliger. Een van de bewoners van de pastorie, Tanya, vernam dat er gepoetst ging worden en dat een extra paar handen altijd van pas komt. Spontaan sloot ze zich aan en ging samen met de andere dames op locatie aan de slag. Schitterend! Het werd een gezellige middag met prachtig resultaat!! Dank jullie wel dames!!!

Uw parochieteam.