spacer.gif, 0 kB


Oogstdankdag

ZATERDAG 8 OKTOBER: 19.00 uur OOGSTDANKDAGVIERING IN ERE HERSTELD

Het is alweer jaren geleden dat in onze parochie elk jaar oogstdankdag werd gevierd. Het parochieteam heeft besloten deze traditie weer in ere te herstellen, een initiatief dat door de groep lectoren in samenwerking met de M.O.V.-groep van onze parochie met enthousiasme is opgepakt.

Van oudsher wordt in het najaar stilgestaan bij de vruchten die de aarde en arbeid hebben voortgebracht. Vroeger was het oogsten van veel produkten verbonden met de zomer en de herfst, zoals dat voor de fruitteelt nog steeds geldt. In de Betuwe is men sinds vorige week volop bezig met het oogsten van appels en peren, met behulp van veel seizoenskrachten. In de tuinbouw en veeteelt is dat in mindere mate het geval. En hoewel nog maar een klein percentage van de Nederlandse bevolking werkzaam is in de agrarische sector, is het toch goed om oogstdankdag op een zinvolle en eigentijdse wijze te vieren, als dag van bezinning op werken en zorgen in de breedste zin van het woord.
Elk mens plant, zaait, draagt zorg om te oogsten. Wij spannen ons in, in de hoop vruchten te mogen plukken! Op allerlei manieren. Als wij kijken naar het resultaat, dan zal de een dankbaar zijn; in de sfeer van werk, beroep, gezin loopt alles prima. Terwijl de ander met problemen te kampen heeft of zich grote zorgen maakt om de toekomst. Veel ondernemingen moeten knokken om het hoofd boven water te houden. Gedwongen bedrijfsbeŽindigingen zijn aan de orde van de dag. Dat heeft een enorme impact voor de betreffende gezinnen.
Velen zijn werkloos geworden of vrezen voor hun baan. Ook voor jongeren is het niet altijd eenvoudig om aan de slag te komen. Oogstdankdag is niet alleen een dag om onze dankbaarheid te delen maar ůůk onze vragen en zorgen. Zo kunnen wij elkaar door aandacht en gebed tot steun zijn.

In de opzet waarvoor nu wordt gekozen, wordt een ieder uitgenodigd om iets van zijn of haar oogst mee te nemen. Voor degene die geen tuin of oogst hebben, is de wereldwinkel met een kraam aanwezig en zal u in de gelegenheid worden gesteld om produkten te kopen of te schenken aan de voedselbank. Daarmee steunt u de producenten in de Derde Wereld ťn de cliŽnten van de voedselbank! Na de viering is er koffiedrinken met wat lekkers.

De viering wordt gehouden op zaterdag 8 oktober om 19.00 uur en in de viering zal het lectorenteam voorgaan. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.
Het leven is een gave, een geschenk uit Gods Hand.
Het leven is ook een opgave om er iets van te maken!
Dat doen wij in verbondenheid met elkaar.
Want niemand leeft voor zichzelf alleen.
Delen is een levensbeginsel.
Daarom is oogstdankdag ook een dag van solidariteit.
Zoals de apostel Paulus (2 Kor. 9, 6 en 10) schrijft:
ĎWie karig zaait, zal karig oogsten;
wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten,
zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen,
zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst voortbrengt.í