spacer.gif, 0 kB


Overlijden mevrouw Anna Krak-Veltman

Op 19 november jl. ontvingen wij het bericht dat van ons is heengegaan mevr. Anna Krak-Veltman. Zij is de oudste zus van pater Kees Veltman die bij gelegenheid regelmatig voorging tijdens verschillende vieringen in onze St. Urbanusparochie; tevens is zij moeder van medeparochiaan Cilia Krak.

De uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdagochtend om 11.00 uur in onze St. Urbanuskerk. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.