spacer.gif, 0 kB

 

Overlijden medeparochiaan
Cornelis Lagerberg

Onlangs ontvingen we het droevige bericht dat is overleden medeparochiaan Cornelis Lagerberg. Een alleraardigst en vriendelijke man, boer in hart en nieren met een grote voorliefde voor zijn boerderij en vee. Ook altijd in voor een praatje als je langsliep of aankwam, hij nam dan zeer geïnteresseerd alle tijd voor je. Ondanks dat Cornelis al 80 jaar was, zagen we hem altijd bezig in en om de boerderij. Zo was hij daags voor zijn overlijden nog druk met het uithalen van de sloten en mocht hij zich verblijden met de geboorte van een nieuw kalfje in de stal. Het was ook de plaats waar Cornelis werd gevonden.

Op donderdagavond 07 maart is er gelegenheid tot afscheid nemen van Cornelis in onze St.Urbanuskerk van 19.00 tot 20.00uur.

De uitvaartdienst onder leiding van mw. Elly van Rooden zal gehouden worden op vrijdag
08 maart om 12.00uur, eveneens in de St.Urbanuskerk.
Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het dorpshuis 'De Nesse’ achter de kerk. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.