spacer.gif, 0 kB


Overlijden medeparochiaan
mevrouw Eef den Blanken-Koppers

Op 18 december jl. ontvingen wij het droevige bericht dat is overleden mevrouw Eef den Blanken-Koppers. Ze was een trouw parochiaan, elke zondagochtend steeds aanwezig bij de vieringen. Samen met haar zwager Martien den Blanken zat ze dan altijd op de voorste bank in de linker zijbeuk. Bescheiden en zorgzaam, zo hebben we haar leren kennen. De laatste tijd liet haar gezondheid haar in de steek. Daarvoor had ze eerder, in het bijzijn van haar dochters, de ziekenzegen ontvangen.

Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op vrijdag 22 december tussen 15.00 en 17.00uur, thuis op haar woonadres Amsteldijk zuid 122 te Nes aan de Amstel. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdagochtend 23 december om 11.30uur in de St.Urbanuskerk. Aansluitend zal ze begeleid worden naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof 'Vreedenhof'.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te condoleren en te ontmoeten in het dorpshuis 'De Nesse'. We wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.