spacer.gif, 0 kB


Overlijden
Greet van Tol-Bouwman

Op 20 oktober jl. is van ons heengegaan medeparochiaan mevrouw Greet van Tol-Bouwman.
De uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 24 oktober om 11.00 uur in onze St. Urbanuskerk, waarna ze begeleid zal worden naar haar laatste rustplaats op kerkhof 'Vreedenhof'. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het dorpshuis 'De Nesse'.
Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.