spacer.gif, 0 kB


Overlijden dhr Jan Brozius

Op 16 november jl. bereikte ons het treurige bericht dat toch nog onverwachts van ons is heengegaan dhr. Jan Brozius. Als inwoner van Uithoorn kwam hij altijd trouw naar de vieringen bij ons in de kerk. Eerst op de zaterdagavonden samen met zijn vrouw, na haar overlijden in augustus 2013 steeds op de zondag.
We hebben hem leren kennen als een devoot man, oprecht, zonder al te veel woorden maar altijd dankbaar naar zijn medemens.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 22 november bij ons in de Urbanuskerk, waarna hij begeleid zal worden naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats van Uithoorn. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren van de nabestaanden in uitvaartcentrum Finnema.

We wensen zijn kinderen en al zijn dierbaren die achterblijven heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Uw parochieteam.