spacer.gif, 0 kB


Overlijden mevrouw Jo Smit-Touw

Op 17 november ontvingen we het droeve bericht dat na een kort ziekbed is overleden mevr. Jo Smit-Touw, weduwe van Kees Smit. Ze is thuis. Er is aldaar gelegenheid om afscheid van haar te nemen in overleg met de familie.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 26 november om 12.00uur in onze St.Urbanuskerk, waarna ze begeleid zal worden naar haar laatste rustplaats op kerkhof 'Vreedenhof'. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in dorpshuis De Nesse te Nes aan de Amstel.

Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.