spacer.gif, 0 kB

 

Overlijden medeparochiaan
Martien den Blanken

 

Op 24 mei jl. is na een kort ziekbed onverwacht van ons heengegaan medeparochiaan
dhr. Martien den Blanken. Op de zondag altijd trouw aanwezig in de St.Urbanuskerk op de voorste bank in de zijbeuk, samen met zijn schoonzus. De gezongen uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 28 mei om 11.00uur, waarna hij begeleid zal worden naar zijn laatste rustplaats op kerkhof 'Vreedenhof'. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het dorpshuis 'De Nesse'.

Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.