spacer.gif, 0 kB


Overlijden medeparochiaan
Theo Zeinstra

Op 08 mei jl. bereikte ons het treurige bericht dat, na een lang ziekbed, van ons is heengegaan medeparochiaan dhr. Theo Zeinstra. Ondanks zijn ziek zijn bleef hij monter en opgewekt, genoot hij van zijn familie om hem heen en was hij bij de feestelijke aangelegenheden altijd samen met zijn vrouw aanwezig in de kerk.
Al zijn energie werd op het laatst aangewend om ook de viering van 15 mei, het 125-jarig jubileum van de St.Urbanuskerk, bij te kunnen wonen waarin pater Jan de Jong mede voor zal gaan. Het heeft helaas niet zo mogen zijn, al is de kerk daardoor nu wel prachtig versierd en zal pater Jan aanwezig zijn bij de uitvaart, waarmee twee van zijn laatste wensen in vervulling gaan.
Op zaterdagochtend om 11.00uur is er gelegenheid om afscheid te nemen van dhr. Zeinstra, waarna de uitvaartplechtigheid om 11.30uur zal aanvangen. Na de viering zal hij naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof 'Vreedenhof' begeleid worden. Aansluitend is er gelegenheid om de familie te condoleren in het dorpshuis 'Nesse'.

We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en al zijn dierbaren die achterblijven heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Uw parochieteam.