spacer.gif, 0 kB
Overlijden medeparochiaan dhr Toon Dorrestijn

Op 27 november jl. ontvingen wij het droevige bericht dat plots, in zijn slaap, is overleden medeparochiaan en dorpsgenoot de heer Anthonius Abraham Cornelis Dorrestijn, bij ons in het dorp Nes beter bekend als Toon. Op de Ringdijk-Bovenkerkerpolder runde hij zijn boerenbedrijf. Dichtgelegen bij de kerk, hij hoefde maar zijn raam uit te kijken en hij kon de toren van de St.Urbanus altijd mooi aanschouwen. Met name vroeger kwam hij regelmatig naar de vieringen toe, lopend, via het kerkenruggetje, waarbij hij dan z’n vaste plekje in de kerk innam. Toon is thuis op de boerderij, alwaar afscheid van hem genomen kan worden, na telefonisch overleg met Ingrid via het telefoonnummer 06 14773307, op woensdag 02 december.

Vanwege de afgekondigde maatregelen door de overheid kan men alleen op uitnodiging van de familie aanwezig zijn bij de Eucharistieviering waarin we afscheid nemen van Toon. Men wordt verzocht om bij entree, het lopen door en bij het verlaten van het kerkgebouw een eigen mondkapje te dragen. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 03 december a.s. om 11.00uur in de St.Urbanuskerk. Na de dienst zal hij begeleid worden naar zijn laatste rustplaats op het naastgelegen parochiekerkhof ‘Vreedenhof’.

We wensen familie en allen die hem nu zo moeten missen, heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Uw parochieteam.