spacer.gif, 0 kB


Overlijden heer Van Vliet

Op 13 december jl. is van ons heengegaan medeparochiaan de heer Joop van Vliet.
De uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 18 december om 11.00 uur in onze St. Urbanuskerk, waarna hij begeleid zal worden naar zijn laatste rustplaats op kerkhof 'Vreedenhof'. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het dorpshuis 'De Nesse'.

Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.