spacer.gif, 0 kB


Overlijden heer Walraven

Op 07 september bereikte ons het totaal onverwachte en treurige bericht dat na een kort ziekbed van ons is heengegaan Emil Walraven. Als inwoner van Uithoorn kwam hij altijd trouw naar de zondagochtenddiensten bij ons in de kerk. Daarbij was hij altijd als eerste in de kerk, samen met zijn buurman die hij altijd ophaalde, zittend op zijn vaste plek achter in de zijbeuk. Stilletjes gebruik makend van de tijd om zijn rozenhoedje te bidden. Regelmatig dronk hij dan na afloop een kop koffie mee in de pastorie. We hebben hem leren kennen als een behulpzame man, oprecht en vriendelijk, altijd in voor een praatje. We zullen hem missen.

We wensen zijn vrouw, kinderen en al zijn dierbaren die achterblijven heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Uw parochieteam.