spacer.gif, 0 kB

Overlijden medeparochiaan en dorpsgenoot mevrouw Bets Huyskes-Roeleveld

Op zondagochtend ontvingen we het droevige bericht dat is overleden medeparochiaan en dorpsgenoot mevrouw Elisabeth Catharina Maria Huyskes-Roeleveld. Bij iedereen bekend als ‘Tante Bets’. En zo’n naam verdien je niet zomaar. Ze was als oudste inwoner van Nes geliefd bij iedereen. Haar leven stond in het teken van dienstbaar zijn. Zo had ze de continue zorg voor haar moeder. Ook voor haar buren, haar dorpsgenoten en haar medeparochianen van de St.Urbanus had ze een warm hart. Fietste je vroeger over de Amsteldijk langs de boerderij, dan zag je haar regelmatig druk in de weer, op haar houten klompen, het grind op het erf aanharken. Zag er steeds pico bello uit! En wilde je even aangaan, hoefde je nooit bang te zijn dat je onverwacht kwam: er lag altijd een eigen gebakken cake in de vriezer voor onaangekondigd bezoek. Welkom!

Ook in het Nesser verenigingsleven droeg ze haar steentje bij. Zo was ze lid van de Vrouwenbond en de Handwerkclub. Zo is menige bol wol tot iets moois en bruikbaars gevormd. Zelfs nu wordt daar nog gebruik van gemaakt: een mooie sprei op het bed of een handig etui voor de bankpassen die ze voor diverse leden van de club had gehaakt. Ook haar eigen kleding maakte ze veelal zelf. En werd er een prijsje gewonnen tijdens het samenzijn van de Vrouwenbond, werd deze regelmatig geschonken aan haar, waar ze steeds als een kind zo blij van werd. De kleine dingen in het leven kon ze zo enorm waarderen. En de mensen waardeerden haar: tot op hoge leeftijd werd zij door haar ‘buurtje’ omringd met zorg, aandacht en liefde. Elke dag was er wel iemand die even bij haar aan ging om te kijken hoe het met haar was. Daardoor kon ze gelukkig en lang in Nes blijven wonen. Bets was een diepgelovig mens en, zolang als het ging, een trouw bezoekster van de zondagochtend vieringen. Dan liep ze samen met Leny Schrama, arm in arm, over de Amsteldijk naar de kerk. Samen zaten ze dan in de voorste bank in het linker zij-transept, uit volle borst de liederen meezingend. Na de viering altijd een gezellig praatje en dan weer opgetogen terug naar huis.

De laatste jaren liep haar geestelijke gezondheid verder terug en werd een meer professionele hulp noodzakelijk, waarna ze verhuisde naar het Zonnehuis te Amstelveen. Daar is ze op 100-jarige leeftijd overleden. Moge Bets, na een godsvruchtig, liefdevol en werkzaam leven nu rusten in het huis van God haar Schepper op wie zij zo vertrouwde.

De uitvaartplechtigheid van Bets zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari om 11.00uur in onze kerk. Na de viering zal zij begeleid worden naar haar laatste rustplaats op het naastgelegen parochiekerkhof ‘Vreedenhof’. Na afloop bent u welkom in het dorpshuis ‘Nesse’ om elkaar te ontmoeten. Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.