spacer.gif, 0 kB


Overlijden medeparochiaan
mevrouw Jopie Overwater-Barlag

Op 12 december jl. ontvingen we het droeve bericht dat na een lange, dappere strijd is overleden mevrouw Jopie Overwater-Barlag, weduwe van Gerard Overwater.
Ze is thuis op haar kamer in het Zonnehuis Zuiderhof te Vinkeveen. Er is aldaar gelegenheid om afscheid van haar te nemen op zaterdag 14 december tussen 15.00 en 17.00uur.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 16 december om 11.30uur in onze St.Urbanuskerk, waarna ze begeleid zal worden naar haar laatste rustplaats op kerkhof ‘Vreedenhof’.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in restaurant Het Rechthuis, Schans 29-32 te Uithoorn. Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.