spacer.gif, 0 kB


Overlijden medeparochiaan
mevrouw Ria van Braak-van Rijn

Op 02 februari jl. is na een lange, dappere strijd, toch nog plots van ons heengegaan medeparochiaan mevrouw Ria van Braak-van Rijn. Er is gelegenheid tot afscheid nemen en familie en vrienden te condoleren op vrijdag 09 februari van 19-20uur te uitvaartcentrum Bouwens in Amstelveen.

De uitvaartmis, waarin naar haar wens pastoor Adolfs zal voorgaan, zal worden gehouden op zaterdag 10 februari om 13.00uur in onze St. Urbanuskerk, waarna ze begeleid zal worden naar haar laatste rustplaats op kerkhof 'Vreedenhof'.
Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het dorpshuis 'De Nesse'.

Wij wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam