spacer.gif, 0 kB


Overlijden medeparochiaan
mevrouw Rie Overwater-Andriessen

Op 28 oktober jl. ontvingen we het droevige bericht dat is overleden mevrouw Rie Overwater-Andriessen. Een trouwe parochiaan van jongs af aan. Velen zullen zich haar nog wel kunnen herinneren, zittend in het zij-transept op de voorste bank. Rustig, onopvallend, altijd benaderbaar voor een praatje voordat de dienst begon. Eveneens, zoals zoveel generatiegenoten, actief bij de lokale handwerkclub. Samen met haar man Cees dreven zij een kwekerij aan de Amsteldijk, vlakbij Amstelveen, waar zij aardbeien kweekten. Die kon je dan kopen in zo’n mooi rieten mandje, een rieten slof. Heerlijk werd mij verzekerd!

Al vroegtijdig werd zij getroffen door een grote tegenslag: het verongelukken van haar vader. Verder leed werd haar ook niet gespaard door het overlijden van haar man en een zoon. Op latere leeftijd verhuisde ze naar Ouderkerk, waar ze nog vele jaren zelfstandig heeft gewoond. Kerkbezoek bleef ze regelmatig volhouden, totdat dit niet meer ging. Tevreden, zorgzaam, belangstellend, hartelijk, zachtaardig. Kenmerken die allemaal bij haar hoorden. Gewoon een lieve vrouw.

We wensen familie, vrienden en allen die haar nu zo moeten missen, heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

De uitvaartdienst vindt plaats in onze St.Urbanuskerk op vrijdag 03 november om 11.00uur waarin Elly van Rooden voor zal gaan. Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het nabij gelegen dorpshuis ‘De Nesse’. (Dit staat abusievelijk anders vermeld op de rouwcirculaire). 

Uw parochieteam.