spacer.gif, 0 kB


Overlijden
mevrouw Rie de Dood-de Jong

Op 25 oktober jl. ontvingen wij het droevige bericht dat is overleden mevrouw Maria Petronella de Dood-de Jong, bij ons beter bekend als Rie. Ze was, zolang ze woonde in Waverveen, altijd trouw aanwezig bij de vieringen op zondagochtend. Vaak kwam ze dan lopend naar de kerk.

In haar jongere jaren, toen nog woonachtig op boerderij ‘Kerkzicht' in het dorp Nes, stond de kerk altijd centraal. Dat betekende voor haar ’s morgens vroeg, voor school, naar de kerkviering. Breien en borduren voor de Missie was in die tijd een normaal iets, waar ze dan ook vele uren aan heeft besteed; ze deed het graag. Bovendien: Een gezellig samenkomen in de pastorie en voor een goed doel! Hard werken was het motto, eerst thuis, later ook op de boerderij met haar man. Haar gezin stond altijd centraal. Op latere leeftijd is zij gaan wonen in het verzorgingstehuis te Maarssen. Vlak voor haar overlijden heeft zij, in het bijzijn van haar familie, het sacrament van de zieken ontvangen.

Vanwege de afgekondigde maatregelen door de overheid kan men alleen op uitnodiging aanwezig zijn bij de uitvaartplechtigheid. Men wordt verzocht om bij entree, het lopen door en bij het verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 31 oktober a.s. om 11.00uur in de St.Urbanuskerk. Na de dienst zal zij begeleid worden naar haar laatste rustplaats op het naastgelegen parochiekerkhof ‘Vreedenhof’.

We wensen familie en allen die haar nu zo moeten missen, heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Uw parochieteam