spacer.gif, 0 kB


Overlijden medeparochiaan
mevrouw Annie Vink-Erkelens

Op 12 januari jl. ontvingen wij het droevige bericht dat is overleden mevrouw Annie Vink-Erkelens. Ze was een trouw parochiaan die, zolang ze aan de overkant van de Nes woonde, altijd aanwezig was tijdens de vieringen in haar Urbanuskerk. Menigeen zal het beeld herkennen hoe zij, samen met haar dochter Gonnie, het bootje bij huis pakte en de Amstel overstak om naar de kerk te gaan. Het gezin werd vroegtijdig getroffen door een tragisch ongeval, waarbij haar man het leven liet. Ondanks deze moeilijke tijden, bleef zij actief met haar boerenbedrijf. We hebben haar leren kennen als een zeer vriendelijke, hardwerkende vrouw waarbij haar dochter de belangrijkste plaats had. Zorgzaam en bescheiden, gewoon een lieve vrouw. De laatste jaren liet haar gezondheid haar in de steek, waarna ze verhuisde naar het verzorgingstehuis te Amstelveen, al bleef de Nes en de kerk een bijzondere plaats innemen in haar hart, zo bleek bij de bezoeken vanuit de parochie wanneer de kerk en Nes ter sprake kwamen.

Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen op het adres van haar vertrouwde thuis aan de Amstel, adres Ronde Hoep West 66; graag na overleg met haar dochter. Voor contactinformatie: zie de rouwcirculaire. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdagochtend 19 januari om 10.30uur in de St.Urbanuskerk. Voorafgaand aan de mis zal zij om 10.00uur haar laatste overvaart maken; de familie zou het zeer op prijs stellen als u daarbij aanwezig zou kunnen zijn ter hoogte van de Amsteldijk zuid 164 te Nes aan de Amstel. Na de uitvaartmis zal ze begeleid worden naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof 'Vreedenhof'. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te condoleren en te ontmoeten in het dorpshuis 'De Nesse'. We wensen familie, vrienden en nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Uw parochieteam.