spacer.gif, 0 kB


Overlijden oud-pastoor Mgr. Geukers

Op 19 augustus ontvingen wij het onverwachte bericht dat onze oud-pastoor Mgr Geukers is overleden. Zoals wij hem hebben gekend in onze parochie: een vriendelijke, markante en aimabele man met een bulderende, gulle lach die graag werd gezien door de parochianen en die altijd een luisterend oor voor je had wanneer je daar om vroeg. Diep gelovig, betrokken, inspirerend vanaf de kansel. Dat hij moge ruste in vrede.

Uw parochieteam.

 

Op de site van de kro stond onderstaand bericht te lezen:

Haarlemse oud-vicaris Geukers overleden
Egmond aan Zee (KRO-NCRV) 23 augustus 2016 – Monseigneur Gé Geukers (91), priester van het rooms-katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam, is op 19 augustus overleden in een verzorgingstehuis in Egmond aan Zee. Hij werd ten tijde van de polarisatie in katholiek Nederland door kritische gelovigen beschouwd als de ‘ongemijterde’ bisschop van het bisdom Haarlem.

Gerardus Petrus Maria Geukers, geboren in 1925 in Haarlem, was na zijn priesterwijding zielzorger in parochies in onder andere Ursem, Den Haag en Nes aan de Amstel. Ook doceerde hij aan het diocesaan kleinseminarie Hageveld in Heemstede.

In 1978 werd hij vicaris-generaal van de toenmalige bisschop Theodorus Zwartkruis van het bisdom Haarlem. Die stierf op 21 oktober 1983. Op dezelfde dag al werd diens opvolger benoemd: de in het bisdom onbekende Hendrik Bomers, voorheen missiebisschop in Ethiopië. Velen hadden gehoopt dat de paus Geukers als nieuwe bisschop zou aanstellen.

Bij Bomers’ aantreden werd hij verzocht aan te blijven als vicaris-generaal. Dat bleef Geukers tot begin 1996. Hoewel hij een andere kerkvisie had dan zijn bisschop, bleef hij loyaal aan Bomers en diens opvolger Jozef Punt.

Geukers stond in zijn bisdom bekend als een beminnelijke man, een hartelijke pastor, een bevlogen spreker en vooral als een trait d’union tussen de gelovigen aan de basis en de kerkelijke hiërarchie. Op voordracht van Bomers werd hij in 1988 ‘Erekapelaan van de Paus’ en ontving hij de kerkelijke titel monseigneur (mgr.).

Bisschop Punt schrijft in zijn rouwcirculaire: “Gé was een echte persoonlijkheid, alleen al door zijn verschijning en markante stemgeluid. Hij heeft in zijn priesterleven talloze taken vervuld, van kapelaan, leraar en regent, tot pastoor-deken en vicaris-generaal, en was zeer gezien in de parochies van het bisdom. Als vicaris-generaal en vooral als vormheer kende hij alle kerkgelegenheden in het bisdom en degenen die daar pastoraal werkzaam waren. Hij heeft in al die jaren, en tot op hoge leeftijd, vele jongeren gevormd en weer later menig huwelijk van hen ingezegend en hun kinderen gedoopt. Hij was bestuurder in een moeilijke periode van de Haarlemse kerkgeschiedenis. Hij is echter na zijn afscheid in 1996 zeer verbonden gebleven met het bisdom.”

In Zorgcentrum Agnes in Egmond aan Zee deed de oud-vicaris nog dagelijks de mis, op het laatst zelfs zittend in zijn kamer. Een week geleden ontving hij het Sacrament der Zieken uit handen van Gerard Mathijsen, abt van de Egmondse benedictijnenabdij.

Oud-RKK-journalist Gerard Klaasen, die Geukers vaak heeft geïnterviewd, zegt over de overledene: “Gé Geukers was een tamelijk robuuste man die van zijn hart geen moordkuil maakte. Ik was onder de indruk van zijn pastorale inzet. Hij stond nadrukkelijk tussen de gelovigen en zeker niet erboven. Hij volgde Harry Kuipers op als vicaris-generaal toen deze een functie aanvaardde bij het KRO-Omroeppastoraat. Geukers had bezwaar tegen de zijns inziens restauratieve koers die er in de Nederlandse katholieke kerk was ingezet en hij liet dat weten ook.”

“Tijdens de Bijzondere Bisschoppensynode over de Katholieke Kerk van Nederland liet hij zijn zware bas horen en ook bij de benoeming van Henny Bomers tot bisschop van Haarlem gaf hij blijk van zijn afkeuring. Hij bezocht met enkele dekens van het bisdom de nuntius in Den Haag om zijn bezwaren toe te lichten. Hij was op het laatst van zijn termijn als vicaris-generaal duidelijk teleurgesteld over de ontwikkelingen in zijn kerk,” aldus Klaasen.

De uitvaartmis voor mgr. Geukers wordt 26 augustus gehouden in de kerk van de Heilige Margaretha Maria Alacocque in Egmond aan de Hoef. Daarna wordt hij in besloten kring begraven in Egmond aan Zee.