spacer.gif, 0 kB


Overlijden pater Veltman

Op 18 juli jl. bereikte ons het treurige nieuws dan pater Kees Veltman van ons is heengegaan.

We hebben hem leren kennen als een zeer aimabele en vriendelijke persoon, die ons wist te raken en inspireren. Altijd bereid de parochie te helpen wanneer we daar om vroegen. Zo is hij bij meerdere Paaswaken en Nachtmissen voorgegaan in onze St.Urbanuskerk, waarin hij op geheel eigen wijze, op een altijd waardige manier, als herder deze vieringen vorm gaf. In 2013 heeft hij, samen met Elly van Rooden, een aantal jonge parochianen hun eerste communie gegeven. Voor een impressie: zie de foto's hieronder.

We wensen zijn familie, vrienden en kennissen alsmede onze parochianen veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

De uitvaart voor Kees is op vrijdag 24 juli a.s. om 11.00 uur in de St.Urbanuskerk te Nes aan de Amstel. Na de uitvaartdienst is er gelegenheid om de familie te condoleren in dorpshuis De Nesse. Aansluitend zal Kees te rusten worden gelegd bij zijn moeder op het kerkhof van St. Barbara te Amsterdam.

Uw parochieteam.

De volgende tekst is afkomstig van de site www.donbosco.nl :

In de vroege ochtend van 18 juli 2015 is Kees Veltman sdb op 78-jarige leeftijd overleden in het Hospice Bardo te Hoofddorp. Hij was al geruime tijd ziek.

Kees was vanaf 1949 bij de salesianen. In 1957 heeft hij te Twello zijn 1e gelofte afgelegd. Na zijn theologiestudie in Italië is hij in 1966 in Utrecht tot priester gewijd.

Kees heeft als groepsleider gewerkt in het salesiaanse internaat in Leusden. Daarna heeft voornamelijk gewerkt als pastor in Apeldoorn, Hoogland en Schiedam. Tevens was hij een aantal jaren provinciaal raadslid en directeur van de salesiaanse gemeenschap in Schiedam-Kethel.

Na zijn pensioen heeft hij pastorale assistenties verleend in zorgcentrum- verpleeghuis Frankeland in Schiedam en in de St. Urbanusparochie te Nes aan de Amstel.