spacer.gif, 0 kB
Provincie Noord-Holland kent subsidie toe!

Nadat de Bischoppelijke Machtiging om een subsidie aan te vragen (Ja, ook hiervoor moeten we een goedkeuring aanvragen bij ons bisdom (..)) reeds was verkregen, is vanuit de parochie in samenwerking met ons kerkbestuur en bureau Monumentenwacht Noord-Holland half augustus een aanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Holland voor een onderhoudssubsidie. Ditmaal voor een bijdrage in de onderhoudskosten aan de glas-in-lood ramen van het Priesterkoor en de 7 ronde sacramentsramen.
Voor deze subsidie zijn vele gegadigden en daarmee ook aanvragen. De overheid vindt het instandhouden van Rijksmonumenten zeer belangrijk gezien de cultureel-historische waarden die deze gebouwen vertegenwoordigen en de markante plaats die deze vaak innemen in het landschap. Beide zijn absoluut op onze Rijksmonumenten van toepassing, zo is onze mening! Met de subsidie worden de hoge kosten die samenhangen met de herstelwerkzaamheden bestreden, waardoor veel mogelijk wordt.

En afgelopen 04 december kwam het goede nieuws: Het aangevraagde bedrag van €85.719,-, werd in zijn geheel toegekend!! Als parochieteam zijn we zeer verguld met deze toekenning: niet alleen voor het hoge bedrag waarmee de totale financiering rond is, maar vooral ook de erkenning door de Provincie Noord-Holland dat onze Rijksmonumenten worden gezien als van belang en van grote cultureel-historische waarde!! Ook de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed ging de Provincie Noord-Holland al eerder voor…!

Samen met de ruimhartig toegezegde gelden door de stichting Vrienden van maar liefst €100.000,-, de resterende gelden uit de Subsidie Instandhouding Monument (ook van de Rijksoverheid), private giften van enthousiastelingen en parochianen en dorpsgenoten en een bijdrage uit de voorziening groot onderhoud van de parochie zijn alle kosten gedekt en zijn we er helemaal klaar voor!!! De BM zou nog slechts een kwestie van zeer korte tijd mogen zijn, nu bijna het gehele project wordt bekostigd vanuit externe financiering. Zet de steigers maar vast in de startblokken…

Graag willen we iedereen bedanken voor hun bijdragen waarmee we als parochieteam onze unieke, beeldbepalende Rijksmonumenten kunnen blijven onderhouden en daarmee in stand houden!!!

Uw parochieteam.