spacer.gif, 0 kB
Kerkenvisie

update 2

Eerder schreven we u al over het ontwikkelen van een Kerkenvisie door de Gemeente Amstelveen, in samenwerking met de verschillende kerkeigenaren binnen haar gemeentegrenzen. Wat volgde was een heel traject van samenkomen, interviews, een filmpje opnemen, digitaal vergaderen in Corona-tijd via de computer, wikken en wegen, evalueren en voorleggen aan het college van B&W. En hier is hij dan: de goedgekeurde Kerkenvisie van Amstelveen. Het biedt mogelijkheden naar de toekomst waarin de gemeente haar verantwoordelijkheid wil nemen richting kerkgebouwen en steun biedt aan haar eigenaren. Leest u het rustig door, het is een uitgebreid maar zeer zeker interessant document. Veel leesplezier!

Uw parochieteam.

update 1

In de Urbanesklanken van februari én eerdere edities heeft u er al over kunnen lezen: Kerkenvisie. Ofwel een initiatief van de burgerlijke overheid waarbij er samen met de kerkbesturen van Amstelveen wordt gekeken naar toekomstmogelijkheden voor de verschillende kerkgebouwen. Dit is nodig nu landelijk zichtbaar is dat inkomsten teruglopen en bezoek afneemt, iets waar wij als St.Urbanusparochie nu nog minder last van hebben maar wat in de toekomst zomaar de realiteit kan worden. Daar moeten en willen we als parochieteam daar nu al op voorsorteren. Ook ons bisdom verlangt een toekomstvisie van de 5 parochies in onze regio. Ofwel, werk aan de winkel! De kerkenvisie moet er dit jaar zijn, zo is de wens van de gemeente.

In een filmpje maakt u kennis met ‘Kerkenvisie’. Deze is in opdracht van de gemeente Amstelveen geproduceerd, in samenwerking met de diverse kerken. Ook wij komen hierin naar voren. Klikt u op onderstaande link om deze te bekijken:

https://youtu.be/3Z9bmUFcuP8

De eerste stappen op weg naar een punt op de horizon zijn reeds gezet. Zo zal er binnenkort een duurzaamheidsscan gemaakt worden van het kerkgebouw. Daarbij wordt o.a. gemeten hoe ons kerkgebouw het energietechnisch gezien doet, bv. verwarming, mate van warmteverlies en vervolgens wat er verbeterd kan worden. Deze scan wordt geheel vergoed door de gemeente Amstelveen.

Binnenkort gaan we ook om de tafel om te bekijken welke mogelijkheden ons kerkgebouw biedt, naast het houden van de wekelijkse vieringen, waarbij respect voor geloof, gemeenschap en gebouwen uitgangspunten zijn. Ontmoeting, verbinding en verdieping zijn dan de zaken en onderwerpen die we voor ogen hebben die passen binnen het sacrale karakter van ons kerkgebouw. Dit doen we samen met een gespecialiseerd bedrijf op dit gebied, genaamd bureau Coup. Zij werken ook samen met de gemeente Amstelveen in het project ‘Kerkenvisie’.

Een volgende keer meer!

Uw parochieteam